Skauti na Chomutovském krušení

Oblíbenou atrakcí na Chomutovském krušení byla ve skautském ležení lukostřelba.Letos poprvé jsme se na Chomutovských slavnostech (v tomto roce pod názvem Chomutovské krušení) objevili i my – skauti.

Co tomu předcházelo? Koncem února dorazila mailem nabídka ze strany města se šibeničně krátkým termínem pro rozhodnutí. První váhání bylo spíše v neprospěch krušení – vždyť již za měsíc nás čeká na jezeře Bambiriáda, kde se budeme prezentovat v podstatě stejným způsobem. Ve finále ale zvítězil dravý názor jedné z vedoucích dívčího oddílu, která na sebe vzala břímě celé přípravy a organizace. (A nebudeme tajit ani jméno – byla to Maky). Nutno říci, že se ho zhostila úspěšně i přes krátké termíny pro realizaci akce.
Už v pátek 20.4. navečer před akcí jsme v městském parku na určeném místě postavili 3 podsadové stany. V prostoru kolem nich pak byly rozmístěny jednotlivé části soutěže – lukostřelba, uzlování, lanová lávka, chytání rybek, zatloukání hřebíků, prolézání sítě, poznávání stop, hmatovka. Saurik a jeho skautští kamarádi dinosauři s šátkem provázeli děti na všech soutěžích, přibližovali tak skauting i těm nejmenším dětem.
V sobotu ráno bylo vše připraveno na desátou hodinu – od ukázkově vybavených podsad až po startovní lístky a diplomy. Zájem o naše ležení jsme odhadovali přibližně stejný jako na bambiriádách. K velkému překvapení to ale bylo úplně jinak – zájem byl tak velký, že bylo nutno dvakrát dotisknout startovní lístky a dokupovat ceny i diplomy. Střízlivým odhadem je 550 dětí za celou akci – z toho jen v sobotu skoro 400. Slovy jednoho z organizátorů vydalo jedno krušení nejméně za tři bambiriády. A to všechno za počasí, které zdaleka nebylo ideální – pršelo sice sporadicky, ale teplota nepřesáhla 13 stupňů, v noci jen lehce nad nulou, což nejvíce „ocenily“ skautky, spící obě noci v minitáboře.
Účast na krušení nám pomohla nejen se „zviditelnit“ v očích veřejnosti, ale i s náborem nových členů – řada rodičů totiž projevila zájem o naší organizaci – všechny potřebné informace lze nalézt na tomto webu.
Takže pokud bude ze strany města zájem i příští rok, určitě se Chomutovských slavností opět a rádi zúčastníme.

Na závěr ještě pár slov od Maky:
...chtěla bych všem zúčastněným Chomutovského krušení poděkovat za účast a za pomoc. Především patří mé díky vedoucím, kteří obstarávali svoje oddíly a dohlíželi na své skauty a holkám, co seděly na startu - zajistili jste bezproblémový průběh akce. Též děkuji technickému zázemí, které doladilo vydařenost akce. Též děkuji skautům a skautkám, kteří se poctivě střídali na stanovištích a povětšinou velmi dobře reprezentovali naše středisko, prosím vedoucí, vzkažte jim to...
Myslím si, že akce se velmi zdařila (rukama nám prošlo cca 550 dětí) a to díky spolupráci nás všech...

 

Autor: Maky