Bezručovo údolí bez odpadků

Plakáty zvoucí na brigádu visely na všech plakátovacích plochách v ChomutověSobotní ráno 9. dubna 2005 sice neslibovalo žádné krásné počasí, ale před devátou hodinou aspoň přestalo pršet.

V chomutovské skautské klubovně probíhaly poslední přípravy před odchodem na brigádu - příprava velkých pytlů na odpadky, vzít hrábě, krumpáč, lopatu a přesunout se rychle na místo srazu. V devět hodin se tak před Povodím Ohře schází celkem 36 lidí všech věkových kategorií - od nejmenších až po seniory. Chomutovské skauty, kterých bylo 25, přijelo posílit 10 bratrů a sester z jirkovského střediska. Přestože byla všemi dostupnými prostředky (plakáty, tisk, rádio) zvána i veřejnost, přišel mezi nás jediný její reprezentant - PaeDr. Jiří Roth, bývalý pracovník odboru životního prostředí, který na brigádě zastupoval Stranu zelených. Přijela i Avie s kontejnerem, kterou zdarma poskytly Technické služby města Chomutova. Krátce po deváté vychází skupina, zdálky nápadná velkými modrými pytli, nahoru Bezručovým údolím. Rojnice postupují po obou stranách silnice, největší nepořádek je tu tradičně pod garážemi. Sbírání bylo ukončeno za druhým mostkem přes Chomutovku, kde dr. Roth krátce seznámil přítomné s místní květenou a poděkoval účastníkům za jejich práci. Cestou zpět se čistilo podél asfaltové rekreační cesty - od lesa až k silnici, na závěr byl vysbírán prostor kolem rybníku „Hřebíkárna" a okolí cesty od jeho hráze k tenisovým kurtům. V těchto místech byl také naprosto bezkonkurenční nepořádek. V 11.40 jsme zpátky u Povodí Ohře, loučíme se s řidičem Avie a rozdáváme si pamětní lístky a lízátka - to dostal každý za odměnu, a při jeho lízání mohl přemýšlet, jak moc dobrý skutek vykonal. Co říci na závěr? Škoda, že naše výzva neoslovila více chomutovských občanů, i když na provedení této akce nás bylo dostatek. Výsledkem naší činnosti byl skoro plný kontejner nejrůznějšího odpadu - objevili jsem i 2 akumulátory, několik pneumatik, zářivku a použité injekční stříkačky… Takže občané - odhazujte odpadky vesele dál, skauti to příští rok zase vyčistí! Poděkování patří v první řadě všem účastníkům akce, dále Skautské nadaci Jaroslava Foglara, která brigádu finančně podpořila, Městu Chomutov a jeho Technickým službám za poskytnutí Avie a také firmě Rengl, která umožnila bezplatný výlep plakátů.

 

Autor: Boiler