Noční výsadek 2011

Před akcí...

Letos se vydáme o kousek dále - vysazování skupin proběhne z větší části v okrese Rakovník, částečně i Kladno.

Letos se vydáme o kousek dále - vysazování skupin proběhne z větší části v okrese Rakovník, částečně i Kladno. Za noclehem si ale dojdeme až do okresu Louny.

Sraz účastníků je v 19:00 před školou a klubovnami v Havlíčkově ulici 3675 v Chomutově - odjezd autobusů na výsadek předpokládáme v 19:15.
Vrátíme se před školu v neděli kolem 11:30.

Cena výsadku
Je předběžně stanovena na 150.- Kč s tím, že tato cena je maximální. Pokud se nám podaří získat dotaci, bude tato částka přiměřeně snížena. Zálohu ve výši 100.- uhradíte zároveň s podáním přihlášky, zbytek před akcí u autobusu.

Platba výsadku
Vzhledem ke zkušenostem z minulých let jsme museli letos udělat opatření k rezervaci míst na výsadku. Tím se rozumí, že rezervace míst nebude provedena podáním přihlášky, ale až po zaplacení zálohy.

Uzávěrka přihlášek je 28.2.2011!
Místa budou rezervována podle pořadí došlých plateb až do vyčerpání kapacity. Přihlášky po termínu jsou možné, jen pokud nebude obsazeno. Upozorňujeme, že nebude možné vzít navíc nikoho, kdo nebyl předem přihlášen a nemá zaplacenou zálohu!

Přihlášku si můžete stáhnout a vytisknout zde, doporučejeme jí odevzdat a zaplatit zálohu hned na nejbližších schůzkách - i když termín uzávěrky je ještě poměrně daleko, zájem je obrovský.
Výsadek má letos také své vlastní nové stránky, nejdete je na adrese http://vysadek.junak-chomutov.cz.
Je samozřejmé, že i letos se dočkáme "řádění" Zelené smrti, tentokrát na vyšší kvalitativní úrovni. Pomoc nám totiž přislíbili kamarádi z Muzea čs. opevnění "Na Kočičáku", tak se těšme!