Ukončení skautského roku

Před akcí...

Slavnostní ukončení skautského roku

Jako vždy se sejdeme na posledním společném nástupu na hřišti. Účast v krojích.