Slavnostní ukončení skautského roku

Před akcí...

Jako každý rok, i letos sejdeme na závěr školního roku.

Sraz v 16:00 u klubovny, kdo má kroj, přijde v kroji, kdo nemá, může v tričku nebo v civilu.
Rozloučíme se před táborem i prázdninami.
Ukončení kolem 16:30 opět u klubovny.