Zahájení skautského roku

Před akcí...

Sejdeme se v první školní den...

Sejdeme se v první školní den abychom slavnostně zahájili další skautský rok. Kdo má kroj, tak v něm přijde.