Liščí stopa v Ústí nad Labem

Před akcí...

Každoroční soutěž pro vlčata a světlušky v ZOO Ústí nad Labem

Sraz: v sobotu 16.5. v 8:20 na vlakové zastávce Chomutov MĚSTO v krojích ( odjezd vlaku v 8:38)

Tuto sobotu se vydáme na tradiční akci pořádanou ústeckými skauty Po liščí stopě. Jedná se o soutěž pro předškoláky, světlušky a vlčata. Děti v průběhu dne hledají po ústecké ZOO stanoviště, na kterých plní nejrůznější úkoly.

S sebou: 130 Kč (cesta 100 +startovné 30), pláštěnku, bundu, pití a jídlo na celý den, zápisník, tužku, dobrovolné drobné kapesné do 100 Kč, mobilní telefon (kdo má), zábavu do vlaku (karty, kvarteto apod.) vše zabalené v malém batůžku.
Jedeme v kroji, nezapomeň tedy jednobarevné kalhoty s pevným pasem!

Návrat v sobotu v 17:17 tamtéž

Kontaktní osoba Najča – Jana Hejnová, tel. 728 653 681