Drakyáda 2011

Před akcí...

ukázka zvadlaJako každý rok i letos budeme soutěžit s draky...

Sraz v 8:50 u klubovny
Společně odejdeme na Kočičák, kde proběhne Drakyáda, provázená prohlídkou bunkrů, opékání buřtů a pečením brambor. Ukončení bude ve 12:30 na Kočičáku, nebo kolem 13:00 u klubovny.

 

... a po akci

V letošní drakyádě bodovaly pouze dívky. Jak je vidět, zasloužily si to, neboť byly značně akční...Jak nám létali (nebo spíš nelétali) draci

V sobotu 12. 11. se uskutečnila tradiční víkendová akce Drakyáda, tedy střediskové klání v pouštění draků na vrchu Kočičák. Ranní sychravé počasí a hustá mlha, která na nás v devět hodin, kdy jsme měli sraz, před naší klubovnou čekala, dala tušit, že dnes nebudou ideální podmínky na pouštění draků. Navíc bylo chladno. Přesto se postupně ke klubovně trousili další a další účastníci. Nakonec nás se všemi dětmi, jejich rodiči a vedoucími bylo okolo padesáti, což byla opravdu slušná účast. Bylo něco po čtvrt na deset a my se vydali směr Kočičák.

Za necelou hodinu dorazila výprava do cíle, kde na nás již čekali Síma s Čápem a Honza, kteří se sem přesunuli dříve, aby pro ostatní připravili ohniště na opékání buřtů, dřevo na přikládání a uvařili čaj. Chvilku po našem příchodu se k nám připojila ještě skupinka skautů a skautek z Jirkova, kteří přijeli také soutěžit. Přesto že letos ani zde na kopci opravdu nefoukalo, všichni účastníci se po vyhlášení začátku soutěže v tradičních disciplínách o nejhezčího draka, nejdelší let a nejvyšší let , pokusili vznést svého draka do vzduchu vlastním pohybem. Když nic jiného tak jsme se alespoň zahřáli. Úsilí všem vydrželo asi hodinu a půl.
Poté se všichni odebrali k ohništi, kde si každý mohl opéct buřt a ochutnat bramboru připravenou v popelu s máslem a solí. Mezitím došlo k vyhodnocení výsledků letošního kání. Když se všichni nasytili a zahřáli se trochou teplého čaje, bylo zaveleno k nástupu za účelem vyhlášení letošních vítězů. V soutěži o nejhezčího doma vyrobeného draka se na prvním místě umístila Trčka. Cenu za nejdelší let získala Uzlík a za nejvyšší let Radka. Suma sumárum lze říci, že všechny první příčky letos obsadili skautky a světlušky z 1. oddílu Trojlístek. Po vyhlášení výsledků jsme se ještě přesunuli do nedalekého muzea opevnění, které dnes bylo otevřeno speciálně kvůli naší Drakyádě. Když si všichni účastníci prohlédli muzeum, vydali jsme se s výjimkou 3. oddílu, který pokračoval ve výpravě, zpět do města.

Letošní Drakyádu lze i přes nevhodné letové podmínky hodnotit jako vydařenou. Přišel téměř rekordní počet účastníků, vše probíhalo bez větších problémů. Drobným nedostatkem byl nízký počet doma vyrobených draků. S takovým drakem dorazili pouze tři účastníci, což nebylo v minulých ročnících zvykem. Velký dík patří všem, kteří se i za nepěkného počasí zúčastnili, všem, kteří pomohli letošní drakyádu zorganizovat a také kolegům z muzea opevnění, kteří nám vyšli vstříc a umožnili nám exkurzi.