Slavnostní ukončení skautského roku

Před akcí...

Letos to nebude jen pouhý nástup.

Současně proběhne vyhodnocení celostřediskového bodování, jehož vítězové budou odměněni.

Oddíl Trojlístek pak udělá oheňm u kterého si budou moci všichni přítomní posedět a - pokud si je přinesou - tak i opéct buřty