Zahájení skautského roku

Před akcí...

V první školní den zahájíme i další skautský rok.

Sejdeme se jako vždy na hřišti za školou. Letos nám odrostla vlčata, takže dojde k nějakým přesunům mezi družinami i oddíly - to vše se dozvíte právě na zahájení.
Účast je v krojích - samozřejmě jen pro ty, kteří jej mají.
Schůzky začnou až v druhém zářijovém týdnu - tedy od 8.9.2014.