Ukončení skautského roku

Před akcí...

Každý rok v červnu se loučíme se skautským rokem.

Bude to tak i letos. Sejdeme se na hřišti za školou a posledním společným nástupem ukončíme letošní skautský rok. Pak už čeká jen tábor a prázdniny. Po nich se sejdeme opět - tentokrát na zahájení nového roku...
Přijďte v krojích - pochopitelně jen ten, kdo kroj má...