Přijímání nových členů

Před akcí...

Máte zájem stát se skautem - skautkou?

Pak přijďte v pondělí 3. září 2012 před budovu Základní školy Duhová cesta v Havlíčkově ulici 3675 (bývalá 9. ZŠ).
Pohovoříme s vámi a dáme vám přihlášku do naší organizace.

Naše stavy jsou ale poměrně naplněné, nemůžeme tedy vzít každého. V současné době přijímáme cca 6 chlapců ve věku 7 - 9 let, máme zájem o předškoláky kluky i holky, rovněž děvčata každého stáří jsou vítána - zejména pak světlušky, tj. dívky z 1. stupně. Horší je to s kluky od 12 let nahoru - ale i tam bychom ještě 1 - 2 umístili...