Voda 2017

Před akcí...

Pohled na nově opravenou, i když ještě nedokončenou studánku.Každoroční odběr vody na rozbor, spojený s kontrolou tábořiště.

Opět pojedeme odebrat vodu do již nově opravené studánky na tábor. Zkontrolujeme tábořiště, pramen Výřího potoka a penzion na Pleši. Nocleh tamtéž, nebo v Rybníce.
Akce je samozřejmě jen pro dospělé členy střediska.

Tabulka na přihlašování je tady.