Zájezd do jižních Čech

Před akcí...

Protože minulý zájezd měl velký úspěch, pojedeme znovu.

    Plán zájezdu:
  • Chýnovské jeskyně
  • Muzeum motocyklů a prohlídka hradu Kámen
  • prohlídka starého města v Táboře
  • nocleh v chatkách v RS U Můstku Podolí I. kousek od Orlické přehrady
  • projížďka parníkem po Orlíku (jen pro nás)
  • návštěva muzea Vojna u Příbrami
Program byl upraven - odpadla jízda úzkokolejkou (z časových důvodů) a návštěva zámku Orlík (z finančních důvodů). Záměrem bylo, aby program byl co nejpestřejší.
Zajištěna bude zase večeře a snídaně, autobus bude částečně dotován střediskem.
V termínu se přihlásilo zatím jen 39 lidí, ale Maky tvrdí, že pojede i Pomněnkam takže zájezd se opravdu uskuteční.

Pokyny k zájezdu

Sraz: sobota 24.5.2014 v 7:55 před klubovnou

V 8:00 odjezd. Předpokládaný příjezd do Chýnovských jeskyní v 11:30 (cestou min. 1 zastávka na občerstvení a WC).
Po prohlídce jeskyní přejezd k hradu Kámen, tam hlavně prohlídka muzea motocyklů.
Následuje cesta do Tábora a prohlídka starého města. Průvodce bude dělat Boiler.
Potom odjezd k Orlické přehradě do Podolí I., kde máme v RS U Můstku zajištěn nocleh, večeři i snídani.
Spí se v chatkách, vlastní spacák je nutný! Večeře v areálu RS bude v 18:00.

Snídaně v neděli bude v 8:00, sbalíme se, uklidíme a přejedeme autobusem na Zvíkov.
Tady nás bude čekat motorová loď a pojedeme 45 minut po přehradě v okolí hradu Zvíkov po Vltavě, ale i po Otavě, kam se běžně nejezdí. Tato loď je rezervována jen pro náš zájezd.
Potom prohlídka hradu Zvíkov (bez interiérů), přesun na parkoviště a odjezd busem do Lešetic u Příbrami na prohlídku památníku Vojna.
Možná nás čeká i jízda důlním vláčkem – není zatím potvrzeno.
Odtud odjezd domů. Cestou zastavíme tak, aby bylo možno koupit si něco k jídlu.
Předpokládaný příjezd od Chomutova je v neděli v 18:00.
Strava: je zajištěna sobotní večeře a nedělní snídaně, zbytek si každý musí zajistit sám (z domova, nákupem apod.)
Potřeby: kdo má kroj, jede v kroji. Oblečení dle aktuálního počasí, hygienické potřeby, spací oděv, spacák (karimatku ne, spí se v postelích), kapesné, pití. V autobusu navíc budou k dispozici vody a kelímky.
Komu bývá v autobusu nevolno, ať se zásobí Kinedrylem.
Cena je 720 Kč, zahrnuje ubytování, večeři, snídani, vstupy, jízdu lodí a částečně autobus (ten je z části dotován střediskem). Protože cena je spočítána na děti (a tím levnější vstupy), budou doprovázející rodiče muset doplatit ještě 145.- Kč
Kdo zaplatil zatím jen zálohu, doplatí zbytek 420.- Kč (565 doprovázející dospělí) během jízdy do Chýnova v autobusu – peníze bude vybírat Síma a Mravenec. Při odjezdu si jenom odškrtáme lidi a hned pojedem.