Úklid Bezručáku

Před akcí...

Červená šestka vyráží v čele zástupu brigádníků od Povodí OhřeKaždoroční brigáda v Bezručáku s opékaním buřtů proběhne jako součást celostátní akce "Ukliďme Česko".

Stejně jako v předchozích letech, budou i v roce 2017 na jaře provádět chomutovští skauti úklid Bezručova údolí - bude to již podevatenácté. Brigáda bude probíhat na celém úseku od Povodí Ohře až na I. mlýn a skauti na ní zvou občany Chomutova, aby i oni pomohli svému městu. Na konci brigády si budou její účastníci moci opéct vuřt jako odměnu za práci.
Sraz účastníků je v 9.00 před Povodím Ohře. Jedna skupina sběračů bude odvezena na I. mlýn, odkud bude postupovat směrem k Chomutovu, zbytek brigádníků půjde proti proudu Chomutovky od kurtů k rybníku Hřebíkárna, dále pak podél silnice k místu, kde odbočuje cesta pro pěší a následně kolem této cesty i silnice zhruba po úroveň druhého můstku přes Chomutovku – vysbírávat se bude úsek mezi řekou a lesem. U odpočinkového přístřešku se setkáme se skupinou sběračů, kteří šli od I. mlýna. Zde bude hořet připravený oheň, každý brigádník dostane pamětní lístek a buřt, děti navíc ještě lízátko. Předpokládaný konec je kolem 12.00 opět u Povodí Ohře.
Zveme tímto chomutovskou veřejnost – děti i rodiče, aby strávili jedno sobotní dopoledne v probouzející se jarní přírodě, kterou tím zároveň pomohou vyčistit od plastových lahví, pneumatik, akumulátorů a podobných artefaktů, kterých v rekreační zóně Bezručova údolí bývá po každé zimě víc než dost.
Budete potřebovat chuť k práci, dobré boty a náladu, oblečení do přírody a pracovní rukavice. Pytle na odpadky zajistí organizátoři.

Úklid je letos zaregistrován i v celostátním projektu "Ukliďme Česko", viz odkaz zde.

 

... a po akci

Patrik v Bezručáku s nalezenou pneumatikou.Drazí občané Chomutova, v sobotu 8. 4. 2017 proběhl tradiční Úklid Bezručova údolí, letos se jednalo již o 19. ročník. Akci pořádal Junák – český skaut, středisko Český lev Chomutov, z.s. pod záštitou Ukliďme Česko.

Fotky z úklidu najdete na rajčeti.

Tato akce by se dala brát za úspěšnou i neúspěšnou. Úspěch vidím v tom, že se tradičně účastní řada dobrovolníků, nejen z řad skautů, skautek a jejich rodičů a kamarádů, ale i široké veřejnosti. Letos se nás sešlo celých krásných 119 lidí, což považuji za dobrý výsledek. Dále pak je dobré, že si lidé uvědomují, že je třeba se o přírodu starat a ne dělat jen nepořádek. Velké negativum vidím v tom, že se takovéto akce vůbec musí pořádat. Z mého hlediska absolutně nechápu, jak někdo může odvézt do prostor bývalého Třetího mlýna celou lednici, vanu a plno součástek na vozidlo, zvláště v době, kdy je lepším dosahu několik sběrných dvorů. Těmito odpadky naplnili dobrovolníci skoro celý kontejner, jednalo se cca o 1 tunu. Tímto děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc. Speciální poděkování patří Ing. Miroslavu Šultovi z Technických služeb města Chomutova za poskytnutí ochotného řidiče s kontejnerem a organizaci Ukliďme Česko za poskytnutí pytlů.