Úklid Bezručáku

Před akcí...

Jako vždy tu bude strašná hora nepořádku...Každoroční brigáda v Bezručáku s opékaním buřtů

Stejně jako v předchozích letech, budou i v roce 2014 na jaře provádět chomutovští skauti úklid Bezručova údolí - bude to již pošestnácté. Brigáda bude probíhat na celém úseku od Povodí Ohře až na I. mlýn a skauti na ní zvou občany Chomutova, aby i oni pomohli svému městu. Na konci brigády si budou její účastníci moci opéct buřt jako odměnu za práci.
Sraz účastníků je v 9.00 před Povodím Ohře. Jedna skupina sběračů bude odvezena na I. mlýn, odkud bude postupovat směrem k Chomutovu, zbytek brigádníků půjde proti proudu Chomutovky od kurtů k rybníku Hřebíkárna, dále pak podél silnice k místu, kde odbočuje cesta pro pěší a následně kolem této cesty i silnice zhruba po úroveň druhého můstku přes Chomutovku – vysbírávat se bude úsek mezi řekou a lesem. U odpočinkového přístřešku se setkáme se skupinou sběračů, kteří šli od I. mlýna. Zde bude hořet připravený oheň, každý brigádník dostane pamětní lístek a buřt, děti navíc ještě lízátko. Předpokládaný konec je kolem 12.00 opět u Povodí Ohře.
Zveme tímto chomutovskou veřejnost – děti i rodiče, aby strávili jedno sobotní dopoledne v probouzející se jarní přírodě, kterou tím zároveň pomohou vyčistit od plastových lahví, pneumatik, akumulátorů a podobných artefaktů, kterých v rekreační zóně Bezručova údolí bývá po každé zimě víc než dost.
Budete potřebovat chuť k práci, dobré boty a náladu, oblečení do přírody a pracovní rukavice. Pytle na odpadky zajistí organizátoři.