Úklid Bezručova údolí

Před akcí...

Opět přišel duben, sejdeme se v Bezručově údolí, abychom uklidili nepořádek.

Sraz je jako každý rok před Povodím Ohře v 9 hodin. Oblečení si vezměte raději pracovní, nezbytné jsou rukavice. Doporučujeme vzít i svačinu a pití, neboť při práci člověku vyhládne a má i žízeň.
Igelitové pytle na sbírání odpadu vám dáme u Povodí. Sbírat budeme úsek podél Chomutovky směrem vzhůru až za druhý most přes řeku. Rádi na této akci přivítáme i rodiče.

Na závěr brigády proběhne zase opékání buřtů.