Úklid Bezručova údolí 2013

Před akcí...

Fotka z úklidu v předchozích létech. Výjimečně se účastnil i Junior.Uskuteční se již popatnácté!

Sběr odpadků, starých pneumatik, plastových lahví a dalšího nepořádku, který se za celý rok v údolí nashromáždil, bude probíhat na rekreačně nejvytíženějším úseku údolí mezi správní budovou POH a restaurací I. mlýn v okolí cyklostezky, silnice a koryta říčky Chomutovky. Všichni účastníci si nezapomenou vzít pracovní rukavice, boty, vhodné oblečení a samozřejmě chuť k práci a dobrou náladu. Ostatní potřeby jako plastové pytle budou zajištěny. Odměnou pro každého, kdo přiloží ruku k dílu, bude památeční lístek na tuto akci a vuřt opečený na ohni, tradičně na odpočívadle za druhým můstkem cyklostezky směrem od Chomutova. Předpokládaný konec akce bude kolem 12:00.