Noční výsadek 2011

Před akcí...

Podrobné instrukce k letošnímu výsadku

Letos se vydáme o kousek dále - vysazování skupin proběhne z větší části v okrese Rakovník, částečně i Kladno. Za noclehem si ale dojdeme až do okresu Louny.

Sraz účastníků je v 19:00 před školou a klubovnami v Havlíčkově ulici 3675 v Chomutově - odjezd autobusů na výsadek předpokládáme v 19:15. Vzhledem k tomu, že vlaky ze všech směrů přijíždí do Chomutova v rozmezí 18:00 - 18:32, nebudeme přistavovat autobus na nádraží. Účastníkům odjinud doporučujeme vystoupit na zastávce Chomutov město, je vzdálena od klubovny cca 10 minut chůze.
Návrat je na stejné místo následující den kolem 11:30.
Přistoupit bude možné cestou tam i v Žatci (po předchozí dohodě), výstup bude možný cestou zpět ještě v Lounech.

Cena výsadku
Je předběžně stanovena na 150.- Kč s tím, že tato cena je maximální. Pokud se nám podaří získat dotaci, bude tato částka přiměřeně snížena. Zálohu ve výši 100.- uhradíte zároveň s podáním přihlášky, zbytek před akcí u autobusu.

Platba výsadku
Vzhledem ke zkušenostem z minulých let jsme museli letos udělat opatření k rezervaci míst na výsadku. Tím se rozumí, že rezervace míst nebude provedena podáním přihlášky, ale až po zaplacení zálohy.

Zálohu můžete zaplatit převodem za celou skupinu (středisko) na účet číslo 625119001/5500, jako identifikaci platby uvedete do variabilního symbolu 31SSSSS, kde SSSSS znamená číslo střediska. Tak například středisko Klášterec uvede var. symbol 3142203.

Účastníci z Chomutova a Jirkova mohou zaplatit zálohu hotově, a to zase za celou výsadkovou skupinu najednou buď hospodářce střediska Wilmě, nebo vůdci výsadku Boilerovi kdykoliv do uzávěrky přihlášek
Uzávěrka přihlášek je 28.2.2011!
Místa budou rezervoána podle pořadí došlých plateb až do vyčerpání kapacity – max. počet je 120 osob. Přihlášky po termínu jsou možné, jen pokud nebude obsazeno. Upozorňujeme, že nebude možné vzít navíc nikoho, kdo nebyl předem přihlášen a nemá zaplacenou zálohu!

Přihlášku si můžete stáhnout zde. Je ve formátu .rtf a měla by být zpracovatelná v běžných textových editorech (Word, OpenOffice ap.). Odešlete ji na mailovou adresu vysadek(@)junak-chomutov.cz.

Letos bude potřeba mapa KČT č. 8 - Lounsko a Džbán. Nemáte-li, zapůjčíme vám ji, stejně jako buzolu. Kdo má GPS, ať si jí určitě vezme, usnadní vám hledání.
Seznam potřebného nezbytného vybavení najdete v sekci vybavení.

Pojďte s námi, vyzkoušíte si noční putování neznámou krajinou za neznámým cílem a plnění neznámých úkolů jen podle mapy, buzoly a svých schopností!

 

... a po akci

Skupina ústečáků, obsahující mj. i předsedu krajské rady, byla právě vysazena kdesi kousek od Krupé. Čeká ji přes 20 km...Megavýsadek v roce 2011

Letošní skautský noční výsadek by si právem zasloužil spíše název „megavýsadek“. Zájem o účast na této dobrodružné noční akci byl tak veliký, že letos poprvé v historii musely vyjet 3 velké autobusy, které samozřejmě byly i zcela zaplněny. Počet přihlášených účastníků dosáhl 154 osob a řadu zájemců jsme museli bohužel odmítnout. Pokud připočítáme ještě 12 organizátorů, pohybovalo se v noci v sobotu 26.3. v terénu celkem 166 osob, což je opravdu slušná porce.
Odjížděli jsme tradičně od bývalé základní školy v Havlíčkově ulici – a už tady společné „narolování“ tří Karos budilo oprávněnou pozornost. Nástup do vozidel byl rychlý a spořádaný - každý vedoucí výsadkové skupiny totiž dopředu věděl číslo autobusu, kterým pojede. Přesně podle plánu zaveleli vysazovací důstojníci k odjezdu a vozy se vydávají zatím společně do Žatce, kde se jejich cesta rozdělila. Bus č. 1 nabírá v Žatci ještě dvě výsadkové skupiny a pak už jsou vozy rozptýleny v prostoru od Žatce až skoro k Novému Strašecí. Cestou vysazují jednotlivé skupinky podle stanoveného předpokladu a kolem desáté večerní se opět setkávají v cíli letošního výsadku, kterým byla obec Smolnice na Lounsku. To ovšem zatím nikdo z výsadkářů netuší. Jediné co vědí, je skutečnost, že mají na souřadnicích XY najít mrtvou schránku. V ní bude tuba s názvem jejich úderné skupiny a tam bude napsáno, kde je cíl a tím pádem i nocleh. Stejně tak nikdo netuší, že mrtvé schránky jsou bedlivě střeženy hlídkami „Zelené smrti“ a nikdo tak prakticky nemá možnost se jim vyhnout.
Noc je sice ještě mladá, ale v prostoru několika desítek čtverečních kilometrů se už pohybuje 17 vysazených skupin. K cíli se blíží zhruba ve třech hlavních směrech – od Třeskonic, Konětop a Solopysk, druhý směr od Třeboce a Ročova, třetí směr byl veden od Kroučové a Smilovic. Skupiny se vzájemně „přepadávají“ (neboť tak zněl úkol) a obírají se o lístečky. Pokud jdou po silnici, skrývají se před každým projíždějícím autem, neboť nikdo neví, není-li to zrovna vozidlo „Zelené smrti“. Toto skrývání ovšem v praxi znamená někdy skok po hlavě do příkopu… Každá parta měla své jméno „úderné skupiny“. Tentokrát to byla cizí slova na „P“ – někdy dosti krkolomná. Nejhorší ale bylo společné heslo výsadku – slovo „OROSOMUKOID“ nedokázala vyslovit (natož si zapamatovat) ani řada dospělých…
Blíží se půlnoc a řada skupin dochází k místům, kde mají být uloženy mrtvé schránky. Jaké je ale překvapení, když se ze tmy náhle ozývá „Stůj – kdo tam?“ a z lesa se vyřítí pár ozbrojených mužů v uniformách! Ano – byla to „Zelená smrt“ . Tenhle název používáme pro jakousi mobilní hlídku, která se může pohybovat po celém sektoru výsadku a jejím úkolem je „zneklidňovat“ výsadkáře a zároveň vnášet do akce další dobrodružný prvek. Ale setkání s ní bylo nádherné – vždyť kdo by odolal sáhnout si na těžký kulomet či vojenskou pušku. Neboť právě těmito zbraněmi byli naši přátelé z Muzea čs. opevnění na Kočičáku vybaveni.
Pak následovalo nalezení mrtvé schránky a vyzvednutí zprávy, kam vlastně jít. To už všichni věděli, že cílem je Smolnice, některým skupinám ale dělalo problém najít jí na mapě. Ale zdařilo se a v časných ranních hodinách i poslední hlídky dorazily do cíle.
Spali jsme v místním kulturním domě a vzhledem k velkému počtu účastníků bylo nutné nocležníky rovnat na podlaze sálu doslova jako sardinky. I tak jsme se všichni nevešli, naštěstí díky pochopení a ochotě hostinského p. Vernera mohli „přebyteční“ výsadkáři přespat na podlaze velkého sálu, kde právě skončila masopustní maškarní zábava.
První skupina dorazila do cíle dvacet minut po půlnoci, poslední v 5:45 nyní už letního času, protože v průběhu výsadku došlo mj. i k jeho změně.
Ráno kolem osmé začalo vstávání, posnídali jsme tradiční párky s hořčicí a po úklidu prostor se přibližně v půl jedenácté vydala kolona autobusů zpět do Chomutova.
Letos se nám výsadek opravdu povedl nečekaně dobře a byli jsme velmi spokojeni. Velké poděkování za to patří vedení krásné a malebné obce Smolnice v čele se starostou p. Šímou, díky němuž jsme zde našli azyl, dále členům Muzea čs. opevnění z let 1936-38 „Na Kočičáku“, vedených p. Piramovským - za perfektní ztvárnění „Zelené smrti“ - a také všem třem řidičům autobusů firmy „Autobusy Chomutov s.r.o.“ za to, že se nám s nimi dobře jelo.

Fotky, které pořídili kamarádi z Kočičáku během své činnosti coby "Zelená smrt" jsou zde.
Naše fotogalerie bude zveřejněna, až získám fotky od lidí, kteří je pořizovali.