Noční výsadek 2012

Před akcí...

I v roce 2012 budeme bloudit noční krajinou.

Letošní výsadek je připraven. Došlo k posunu termínu o týden dále – to abychom se vyhnuli víkendu, kdy se láme zimní čas na letní a okrádá nás tak o cennou hodinu spánku. Letos se podíváme až za východní břeh Labe, občas i di míst bohem zapomenutých. Cestou zpět navštívíme ještě Muzeum Zubrnické železnice - vstupné je zahrnuto v poplatku.

Sraz účastníků je v 19:00 před školou a klubovnami v Havlíčkově ulici 3675 v Chomutově. Účastníkům odjinud doporučujeme vystoupit na zastávce Chomutov město, je vzdálena od klubovny cca 10 minut chůze.
Návrat je na stejné místo následující den kolem 14:30.
Do autobusu lze přistoupit i v Mostě a v Ústí nad Labem.

Cena výsadku
Cena je stanovena na 200.- Kč. Zálohu ve výši 100.- uhradíte zároveň s podáním přihlášky, zbytek před akcí u autobusu.

Platba výsadku
Vzhledem ke zkušenostem z minulých let stále platí opatření k rezervaci míst na výsadku. Tím se rozumí, že rezervace míst nebude provedena podáním přihlášky, ale až po zaplacení zálohy.

Zálohu můžete zaplatit převodem za celou skupinu (středisko) na účet číslo 625119001/5500, jako identifikaci platby uvedete do variabilního symbolu 31SSSSS, kde SSSSS znamená číslo střediska. Tak například středisko Klášterec uvede var. symbol 3142203.

Účastníci z Chomutova a Jirkova mohou zaplatit zálohu hotově, a to zase za celou výsadkovou skupinu najednou buď hospodářce střediska Wilmě, nebo vůdci výsadku Boilerovi kdykoliv do uzávěrky přihlášek
Uzávěrka přihlášek je 10.3.2012, ale je možné, že bude opět vyhlášen stop stav již dříve – to platí pro případ, že bude plně obsazeno.
Místa budou rezervována podle pořadí došlých plateb až do vyčerpání kapacity – max. počet je 150 osob – tzn. že opět pojedou 3 autobusy!. Přihlášky po termínu jsou možné, jen pokud nebude obsazeno. Upozorňujeme, že nebude možné vzít navíc nikoho, kdo nebyl předem přihlášen a nemá zaplacenou zálohu!

Potřebná mapa je KČT č. 11 - České středohoří - východ. Mapu Vám případně zapůjčíme, stejně jako buzolu. Kdo má GPS, ať si jí určitě vezme, usnadní vám hledání.

Pojďte s námi, vyzkoušíte si noční putování neznámou krajinou za neznámým cílem a plnění neznámých úkolů jen podle mapy, buzoly a svých schopností!

 

... a po akci

Kailovo >>tvrďáci<< těsně po vysazení...Letos konečně po dlouhých letech svatý Petr vyslyšel úpěnlivé prosby organizátorů výsadku a nadělil nám to správné výsadkové počasí – vítr, sněhové vánice, teplota kolem nuly – prostě nádhera!

Organizátoři očekávali díky prudkému zhoršení počasí i úbytek výsadkařů, ale kupodivu se tak nestalo. Ze 160 přihlášených odpadlo jen kolem 10 jedinců, což je běžné i při hezkém počasí. Naopak to bylo k dobru věci, v autobusech i na spaní bylo víc místa.
Při odjezdu se v podstatě opakoval loňský scénář – před klubovnu postupně zajely tři Karosy, nástup byl spořádaný a rychlý. Díky cíli výsadku, kterým byly Lovečkovice v litoměřickém okrese, nemuseli účastníci z Litvínova a Ústí jezdit do Chomutova a byli postupně nabráni cestou. Pak se každý autobus vydal jinou trasou – jeden jel ze Střekova přímo nahoru do Malečova, druhý podél Labe na jih a třetí přímo přes Litoměřice a dále do terénu. Cestou vysazovací důstojníci zanechávali v terénu skupinky dětí podle připraveného plánu – nejkratší trasa měřila 6 km, nejdelší byla přes 20 km. Skupiny vysazené na pravém břehu Labe čekalo ještě tvrdé stoupání nahoru. Letos byl výsadek shovívavější k účastníkům co se týče míst výstupu – většina jich byla buď přímo v obcích nebo jejich těsné blízkosti - tím se výrazně snížila pracnost nalezení místa, kde jsou. Ale i tak se našly skupiny, kterým to trvalo třeba hodinu...
Kolem 22 hodiny jsou už všichni vysazeni do terénu a v krajině o ploše přibližně 10 km čtverečních se pohybuje 19 skupin. Prvním úkolem pro všechny je nalézt v terénu určité místo, označené na mapě (a většinou i dosti vzdálené od místa výstupu z autobusu). Daný bod hlídala „Zelená smrt“ a přístupovým heslem byl správný název souhvězdí, které museli výsadkáři poznat – souhvězdí jasně zářilo svými led-diodami kousek před stanovištěm. Byl to Orion – kdo uhodl, mohl si sejmout z větve ampulku s názvem místa, kde je nocleh. Kdo neuhodl, dostal další šanci a teprve pak byl zatížen nějakým mimořádným úkolem. Teprve po jeho splnění následovalo sejmutí ampulky.
Jak již bylo řečeno, cílem byl hostinec Na Křižovatce v Lovečkovicích s obrovským sálem, který hravě pojmul všechny účastníky. Nyní bylo třeba najít na mapě tu správnou cestu (ta nejkratší od Zelené smrti měla 4,7 km). V instrukcích bylo doporučeno požít z Hlupic zelenou značku, ale právě to se řadě skupin docela vymstilo. Značka byla v terénu umístěna víceméně sporadicky. Protože na zemi ležel čerstvě napadlý sníh, většina výsadkářů sledovala raději dobře viditelné stopy skupin jdoucích před nimi. Tak došlo k tomu, že na místě, kde se značka odkláněla nalevo, ležel jen panenský sníh a všichni šli po stopách špatným směrem – díky tomu si našlápli přibližně 2 km navíc. Jen žatecká skupina po zjištění, že jsou špatně, volila cestu crossem přes všechny překážky, rokle i oplocenky. Ostatní raději zvolili cestu oklikou přes Horní Týnec.
Ale vše dobře dopadlo a všichni bez újmy na zdraví dorazili – i když třeba pozdě. První skupina byla v cíli v 1:31, poslední v 5:11. Celkový počet výsadkářů byl 147 lidí, s vysazovacími důstojníky a řidiči autobusů nás tam bylo celkem 153. Opravdu úctyhodný počet – zatím rekordně nejvyšší. Důležité je, že všem se na výsadku líbilo. Mimo členů chomutovského střediska Český lev to byly ještě děti z 12: ZŠ v Chomutově a skauti z Jirkova, Kadaně, Žatce, Litvínova i Ústí nad Labem.
Poděkování patří obci Lovečkovice a panu Pavlíkovi z tamější restaurace Na Křižovatce za umožnění noclehu, statutárnímu městu Chomutov a Severočeským dolům a.s. za finanční podporu a řidičům firmy Autobusy Chomutov s.r.o. za bezpečný odvoz.