2. ročník "Krušnohorských šlápot"

Před akcí...

Ilustrační foto květnovského kostela.Chomutovské skautské středisko „Český lev" pořádá dne 19.9.2009 v Chomutově dálkový pochod „Krušnohorské šlápoty" aneb "Z Chomutova do Chomutova Krušnými horami".

Letos se jedná o II. ročník a k jeho realizaci nás vedl ohlas na loni pořádaný I. ročník. V minulosti neměly dálkové pochody v našem regionu velkou tradici. Chceme proto navázat na příznivě hodnocený loňský ročník a znovu zorganizovat akci pro veřejnost, která bude mít rekreační, zdravotní a poznávací charakter a spojit jí s návštěvou krásné přírody i zajímavých míst v okolí města.

Dálkový pochod není závodem, časové limity jsou stanoveny pro normální pochodové tempo. Čas ani pořadí není rozhodující. Důležité je pouze, aby účastníci prošli celou trať a odnesli si trvalé vzpomínky na hezky prožitý den.
Podmínkou účasti je pouze dobrý zdravotní stav, pochod absolvuje každý na vlastní nebezpečí.
Pro účastníky doporučujeme mapu KČT č. 5 - Krušné hory - Chomutovsko a Mostecko. Věk účastníků není omezen, psi jsou vítáni (možnost získání diplomku i pro ně).


Start bude u chomutovského Domu dětí a mládeže v Jiráskově ulici 4140 v sobotu 19.9. od 8 do 10 hodin, zde proběhne prezentace a následně bude kyvadlový autobus odvážet účastníky do míst startu. Jízdné autobusem je zahrnuto ve startovném.
Odvoz autobusem je zvolen s ohledem na to, aby byl zkrácen pobyt v městské aglomeraci Chomutov - Jirkov, neboť procházení mezi paneláky zajisté není cílem pochodu a pochodníci budou vysazeni přímo ve volné přírodě či na jejím okraji. Pouze trasa 8 km je volena jako příměstská. Cíl všech tras je na stejném místě - tj. v DDM Chomutov.
bčerstvení na trase bude zajištěno na některých kontrolách (možnost zakoupení kávy, limonády, chleba se sádlem a cibulí), občerstvit se bude možné v řadě nácestných osvěžoven. V cíli dostane každý teplý čaj a polévku - samozřejmě jen pokud bude mít zájem.
Každému, kdo dokončí pochod, zaručujeme nejen radost z dosaženého výkonu, ale navíc ten, kdo projde stanovenými kontrolami (a prokáže se razítky ze všech kontrol), obdrží pamětní diplom. Dále bude odměněn nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník. Diplomy budou připraveny v případě zájmu i pro psy. Dále budou slosovány všechny startovní listy o ceny - tou první bude spací pytel, druhou turistický vařič, další ceny budou upomínkové předměty našich sponzorů.
Zavazadla bude možno uložit v prostoru startu.
Pochodníkům z jiných měst nabízíme za úplatu 40.- Kč možnost noclehu z pátku na sobotu přímo v místě startu ve vlastních spacích pytlích a karimatkách. Nocleh je však nutné objednat předem.
Trasa povede letos zapomenutými kouty blízkého krušnohoří, uvidíte Orasín, Mezihoří, poutní místo Květnov s kostelem navštívení P. Marie a další vísky v okolí. Účastníci na trasách 30 a 24 km potkají ještě technickou památku - Dieterovu štolu a půjdou kolem další technické památky - přehrady Kamenička, účastníci tras 8 a 12 km zase mohou být přítomni tradičnímu každoročnímu dobývání Řopíku, které pořádá klub vojenské historie NORD-SEVER.

Prezentace bude provedena vyplněním přihlášky na startu pochodu, startovné činí 30,- Kč, děti do 7 let 15.- Kč, skauti 25.- Kč, pes (s nárokem na diplom) 5.- Kč. Ve startovném je zahrnuto i jízdné kyvadlovým autobusem na start.
Trasy jsou plánovány v délce 8, 12, 15, 24 a 30 km:

  • 30 km - účastníci budou vysazeni autobusem na okraji Jirkova, odtud půjdou po žluté značce přes Jindřišskou a Boleboř na Svahovou, odtud po červené přes Nový dům a Mezihořský vrch do Zákoutí, dolů na křižovatku, na novodomské rozcestí a po novodomské cestě ke Starému rybníku. Od něj po modré k Dieterově štole (technická památka) a podél potoka Kameničky kolem rezervace "Buky nad Kameničkou" k přehradě Kamenička (technická památka - letos bez prohlídky). Od ní dále po modré k býv. III. mlýnu, přes II. a I. mlýn do Chomutova k DDM.
  • 24 km - účastníci budou vysazeni autobusem na křižovatce v Boleboři, odtud po žluté na Svahovou, pak po červené přes Nový dům a Mezihořský vrch do Zákoutí, dolů na křižovatku, na novodomské rozcestí a po novodomské cestě ke Starému rybníku. Od něj po modré k Dieterově štole (technická památka) a podél potoka Kameničky kolem rezervace "Buky nad Kameničkou" k přehradě Kamenička (technická památka - letos bez prohlídky). Od ní dále po modré k býv. III. mlýnu, přes II. a I. mlýn do Chomutova k DDM.
  • 15 km - účastníci budou vysazeni autobusem na křižovatce v Boleboři, odtud po modré do Orasína a Mezihoří, dále do Blatna, Bečova a přes I. mlýn do Chomutova.
  • 12 km - účastníci budou vysazeni autobusem na křižovatce v Boleboři, odtud po modré do Orasína, cca 1,5 km od Orasína opustí modrou značku a po vlastním značení přes Květnov (kostel P. Marie), Šerchov, Hrádečnou, kolem Řopíku na červenou a následně žlutou a pak návrat kolem Sv. Anny do Chomutova.
  • 8 km - (příměstská trasa) - účastníci budou vysazeni autobusem na okraji Jirkova, odtud půjdou po modré a následně zelené značce podél převaděče Ohře (takřka také technická památka) na Kamennou, odtud po červené pod Stražištěm a kolem Řopíku, následně po žluté a pak návrat kolem Sv. Anny do Chomutova.

Otevřené restaurace naleznete v Boleboři, Orasíně, Mezihoří, Blatně, na II. a na I. mlýně.

 

... a po akci

Kail s Polívkou a vlčata na trase pochodu.V sobotu 19.9. odstartovali skauti z chomutovského střediska „Český lev“ druhý ročník pochodu Krušnohorské šlápoty. Jeho podtitulek je „Z Chomutova do Chomutova Krušnými horami“ a cílem snažení jeho organizátorů je každý rok vymyslet nové trasy a umožnit tak účastníkům poznat bližší i vzdálené okolí města „ze všech stran“.

Aby se pochodníci co nejdříve dostali do lůna přírody a nemuseli po startu zbytečně procházet městskou aglomerací, byli po vyřízení startovních formalit odváženi kyvadlovým autobusem ven - letos to bylo převážně do Boleboře, pouze trasa 30 km začínala již na okraji Jirkova. Byla připravena ještě osmikilometrová trasa, vedoucí z Jirkova jako příměstská, na tu se však nikdo nepřihlásil a v budoucích ročnících již nebude.
Start byl v chomutovském DDM od 8 do 10 hodin. Ve čtvrt na devět vyjíždí první plně obsazený autobus. V Jirkově v Jiráskově ulici vystupují jediní dva účastníci trasy 30 km a pak již stoupá přes Jindřišskou do hor. V Boleboři vyloží svůj náklad a vrací se zpět pro další várku, aby opět plně obsazený vyvezl lidi do hor. V 10 hodin jede naposled a 70 účastníků pochodu je volně rozptýleno v přírodě. Počasí je nádherné - svítí slunce a je poměrně daleký výhled.
Nejdelší trasy - 24 a 30 km - vedly z Boleboře už souběžně dále do kopců na Svahovou, pak po červené značce přes Mezihořský vrch do Zákoutí, kde bylo možné se na kontrole občerstvit - mimo jiné i pro některé neobvyklou lahůdkou - chlebem se sádlem a cibulí. Dále se šlo na Nový dům, u Starého rybníka se odbočilo na modrou a údolím potoka kolem Dieterovy štoly, přehrady Kamenička do Bezručova údolí, kterým se kolem mlýnů trasa vrátila zpět do Chomutova. Jak bylo již řečeno, 30 km absolvovali dva lidé (a pes), 24 km devět osob. Všichni si bezesporu užili na řadě míst krásné výhledy z hor a do hor.
Trasu 15 km si vybralo 10 lidí a vedla přes Orasín do Mezihoří po modré značce, zde se přešlo na zelenou a po ní přes Blatno a Bečov k 1. mlýnu a odtud zpět do cíle. Tuto trasu absolvoval i nejstarší účastník pochodu, který byl shodou okolností i nejrychlejší - v cíli byl ve 12:01.
Nejoblíbenější byla zjevně trasa 12 km, kterou šlo celkem 49 osob. První kilometry vedly souběžně s předchozí patnáctkou, v lese před Mezihořím se u lesní kontroly oddělila vlevo a vedla (jako jediná) po vlastním značení do Květnova k další kontrole u kostela Panny Marie. Tuto bezesporu krásnou stavbu si účastníci mohli prohlédnout alespoň zvenčí, pak po silnici dále a těsně před křižovatkou se silnicí do Blatna odbočila opět vlevo, aby po okraji lesa, polními cestami a loukami došla do Šerchova. Tady byla trasa navedena tak, aby se šlo kolem památného stromu - šerchovské lípy, o které dnes již málokdo ví, protože cesta k ní je poměrně skrytá. Dále po vlastním značení do Hrádečné a potom čerstvě ve stejný den otevřenou naučnou stezkou muzea čs. opevnění k Řopíku, kde právě probíhala akce „Den s vojáky“ - té se účastníci pochodu mohli též zúčastnit. Z Řopíku se sešlo po žluté značce přes Sv. Annu k Povodí Ohře a do cíle. Právě díky vlastnímu značení mohla být trasa vedena cestami (někdy spíš i necestami) naprosto zapomenutými kouty velmi hezké přírody s mnoha nádhernými výhledy a podle mínění organizátorů byla celkově nejhezčí.
Shrnuto a podtrženo: celkem účastníků bylo 70, organizátorů 10, pejsků 9, nejstaršímu účastníkovi bylo 77 let, nejmladšímu 5 let, nejvzdálenější pochodník přijel z Prahy, celkový počet nachozených kilometrů je 1014.
V cíli dostal každý diplom - včetně pejsků - a speciálně uvařenou skautskou polévku bramboračku - ta byla mimochodem vynikající a snědlo se jí 30 litrů, na pití si mohl každý dát čaj. V průběhu pochodu proběhlo také slosování všech přihlášek k pochodu, vylosovaní účastníci obdrželi ceny od našich sponzorů - těmi nejhodnotnějšími byly bezesporu spacák a vařič, dále se rozdávaly knihy a hrací karty.
Všichni včetně organizátorů byli velmi spokojeni, takže příští rok v září určitě znovu a co možná v hojnějším počtu! Budou nové trasy a půjde se zase jinudy. Poděkování patří také statutárnímu městu Chomutov, DDM Chomutov a všem sponzorům, kteří pochod finančně nebo věcně podpořili.