3. ročník "Krušnohorských šlápot"

Před akcí...

Záběr na značení šlápot v terénu.Chomutovské skautské středisko „Český lev“ pořádá dne 2.10.2010 v Chomutově třetí ročník dálkového pochodu „Krušnohorské šlápoty“ aneb "Z Chomutova do Chomutova Krušnými horami". Letošní přesun termínu ze září na říjen byl způsoben stěhováním našich klub

Dálkový pochod není závodem, časové limity jsou stanoveny pro normální pochodové tempo. Čas ani pořadí není rozhodující. Důležité je pouze, aby účastníci prošli celou trať a odnesli si trvalé vzpomínky na hezky prožitý den.
Podmínkou účasti je pouze dobrý zdravotní stav, pochod absolvuje každý na vlastní nebezpečí. Pro účastníky doporučujeme mapu KČT č. 5 – Krušné hory – Chomutovsko a Mostecko. Věk účastníků není omezen, psi jsou vítáni (možnost získání diplomku i pro ně).
Start bude letos poprvé jinde - u chomutovské 9. základní školy v Havlíčkově ulici 3675 (zastávka linek MHD č.1, 2 a 6 „Kostnická škola“, blízko je i zastávka trojky „Pošta 3“) - v sobotu 2.10. od 8:30 do 9:30 hodin, cíl bude na stejném místě, tj. opět u školy.
Občerstvení na trase: doporučujeme vzít jídlo a pití s sebou, letošní trasy totiž vedou převážně „pustinou“. První možnost narazit na restauraci bude vlastně až v Bezručově údolí. Na jedné ze dvou kontrol bude možnost zakoupení kávy, limonády a chleba se sádlem (i cibulí), na druhé totéž – navíc tu ještě bude možnost opéct si špekáček – ten si můžete buď přinést vlastní, nebo zakoupit na místě.V cíli bude připraven teplý čaj a pravá skautská bramboračka.
Každému, kdo dokončí pochod, zaručujeme nejen radost z dosaženého výkonu, ale každý také obdrží pamětní diplom. Dále bude odměněn nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník. Diplomy budou připraveny v případě zájmu i pro psy.
Zavazadla bude možno uložit v prostoru startu.

Letošní ročník nás provede Krušnohořím na západ od Chomutova – uvidíte Hradiště u Černovic, Strážky a Dominu. Pochodníci během své cesty několikrát přetnou také historickou železniční trať Chomutov – Vejprty z roku 1872.
Prezentace bude provedena vyplněním přihlášky na startu pochodu, startovné činí 30,- Kč, děti do 7 let 15.- Kč, skauti 25.- Kč, pes (s nárokem na diplom) 5.- Kč.
Každá přihláška na pochod půjde do slosování o ceny – ty byly věnovány sponzory pochodu.
Trasy jsou letos plánovány jen dvě - v délce 12 km a 18 km. Tyto kilometráže byly v minulosti nejvíce obsazované, zatímco o kratší či delší trasy byl zájem žádný či minimální.

 

... a po akci

Na jedné z kontrol kousek od dálničního mostu Hačka.Tento rok jsme vůbec nevěděli, zda dokážeme pochod uspořádat.

V obvyklém termínu pochodu jsme totiž museli opustit původní klubovnu a přestěhovat se se vším všudy na nové působiště do 9. ZŠ v Havlíčkově ulici.
Nicméně koncem září bylo vše na místě, lidé volali, že chtějí pochod, takže jsem ho sice později – ale přece jen uspořádali – vyšlo to až na sobotu 2.10. 2010.
Letos jsme také měli méně peněz, takže nebylo možné použít autobus pro rozvoz pochodníků. Bylo nutno vymyslet trasy tak, aby se pokud možno nešlo celou cestu Bezručákem a aby trasy pochodu byly nové.
I to se podařilo – od startu vedly obě letošní trasy po žluté značce na Hradiště u Černovic a poté už jen po vlastním značení severním směrem ke Strážkám. Místy opravdu terénem a cestou necestou – odměnou nám bylo prohlášení účastníků, že sice kousek od Chomutova, ale o tak hezkých místech dosud nevěděli.
Pod Strážkami na kraji lesa byla první kontrola a obě trasy se tu rozdělily. Kratší dvanáctka odbočila vlevo a kolem hájovny Strážky se vracela přes Domovinu do Chomutova. Cestou ale byla druhá kontrloa, na které se opékaly buřty.
Delší osmnáctka prošla obcí Strážky, zamířila k Domině a od ní bočním úvozem dolů k Chomutovce – do Bezručova údolí se připojila u lávka pod I. mlýnem. I zde byla kontrola s ohněm a možností opečení uzeniny.
Celý den bylo krásné počasí, účast rovněž hojná a v cíli čekala trdiční bramboračka.
Potěšilo nás, že na pochod přijeli skauti až z Kryr.