Betlémský autobus

Před akcí...

Betlémské světlo přivezou do Chomutova skauti Betlémským autobusem

Betlémské světlo je novodobá vánoční tradice a v naší republice je plně pod patronací skautů a letos k nám přijede podvaadvacáté.
Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě, znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a poselství vánočních svátků.
Občanům Chomutova a Jirkova přivezou Betlémské světlo zdejší skauti historickým autobusem Škoda 706 RTO ve čtvrtek 23.12.2010. Autobus přijede na jirkovské náměstí Dr. Beneše v 15:00 a bude zde stát do 15:40. Poté přejede na parkoviště u Penny Marketu na rozhraní Jirkova a Chomutova (ul. Hrdinů), kde bude k zastižení od 15:45 do 16:15. Další zastávka bude před bývalou 9. ZŠ v Havlíčkově ulici – zde od 16:30 do 16:50. Posledním stanovištěm bude chomutovské náměstí 1. máje – v době od 17:00 do 18:00. Místa zastavení autobusu budou označena zastávkovou tabulí. Upozorňujeme, že autobus je určen jen pro organizátory a nebude vozit žádné zájemce o svezení.
A kam si tedy můžete v tento den pro své světýlko přijít? Předně na zastávky Betlémského autobusu, které byly popsány výše. Ve vozidle Vám nejen zapálíme Vaše světlo, ale navíc budete moci zakoupením upomínkového předmětu přispět na konto Světluška a podpořit tak nevidomé. Dále to bude v Chomutově na náměstí 1. máje a v Jirkově na náměstí Dr. Beneše. Na obou místech bude stát skautský podsadový stan, ve kterém si rovněž můžete světýlko zapálit, a to v době od 15 do 18 hodin. Třetí možnost připravil Podkrušnohorský zoopark a bude jen v Chomutově – od 15:15 do 17:45 bude náměstím 1. máje projíždět kočár tažený koňmi. Ani kočár nebude vozit žádné cestující – jen organizátory. Zapálit světélko u kočáru si můžete na místech, kde kočár zastaví. Doporučujeme přinést si vlastní svíčku nebo lucernu, těm kdo jí mít nebudou, můžeme nabídnout čajovou svíčku a kelímek na její ukrytí. Staňte se i Vy poslem pokoje a přineste si toto světlo domů, případně jej předejte jako dar lidem ve svém okolí a zapojte je tak do velké rodiny lidí dobré vůle.

Tahle akce není nijak organizovaná ani povinná, pro světýlko si musíte přijít s rodiči sami na některé z míst už popsaných. Všichni vedoucí totiž spolupracují na organizaci akce. Výjimkou bude 6 vybraných (za dobré chování a výsledky), kteří pojedou autobusem - výběr provedeme na schůzkách.

 

... a po akci

Rozsvícený Betlémský autobus u vánočního stromku na chomutovském náměstí 1. májeBetlémský autobus se nám výjimečně povedl...

Den před Štědrým dnem přivezli skauti občanům obou měst novodobý symbol Vánoc, míru a pokoje – Betlémské světlo. Na Chomutovsku to bylo historicky poprvé a pro větší zajímavost zvolili organizátoři rozvoz světla historickým autobusem Škoda 706 RTO. Jak tedy celá akce probíhala?
23.12. ve 13:15 jedna část organizátorů rozváží a staví na náměstí v obou městech podsadové stany, v nichž bude v čase mezi 15 a 18 hodinou zájemcům světélko zapáleno. Druhá část ve stejnou dobu nasedá na vlak a odjíždí do Mostu převzít nablýskaný a krásně udržovaný autobus , aby jej patřičně ozdobila plakáty a světélky. Autobus, budící značnou pozornost kolemjdoucích, odjíždí pak do Jirkova, kde jej na začátku města očekává doprovodná policejní hlídka. Pár minut před 15 hodinou pak vjíždí za asistence policejních majáků na náměstí dr. E. Beneše. Zastaví kousek od podsadového stanu a po 40 minut nabízí možnost zapálení Betlémského světla, ale i zakoupení upomínkového předmětu pro konto Světluška. Přichází něco kolem 30 lidí, někdo má vlastní svíčku, ostatním ji i s kelímkem osádka autobusu věnuje.
Poté následuje přejezd na parkoviště u Penny marketu v ulici Hrdinů. Tady stojí půl hodiny. Občas se někdo přijde podívat, ale na tomto místě jsme opravdu příliš velký zájem nevzbudil i. Další zastávka je už v Chomutově – na Havlíčkově ulici před školou, kde nyní mají skauti své klubovny. Tady je už zájem větší, příjezd očekává asi 30 lidí a další ještě přijdou během dvacetiminutového pobytu.
Poslední přejezd je na chomutovské náměstí 1. máje, kde zastavujeme u vánočního stromu a poblíž skautské podsady. Na náměstí předtím rozvážel světýlko kočár tažený koňmi, nyní se tyto dva dopravní prostředky u stromu krátce potkávají – bylo to opravdu zajímavé setkání. Autobus na náměstí zůstává hodinu, po celou dobu obdivován návštěvníky vánočních trhů. Také zájem občanů tu byl obrovský – do voze i do stanu si pro betlémské světlo přišlo 350 lidí, další si ještě připalovali u kočáru.
Suma sumárum – v Jirkově i Chomutově to bylo 450 – 460 lidí, což je úspěch naprosto neočekávaný! Je to výzva, díky níž akci příští rok rádi zopakujeme.
Poděkování patří organizátorům ze skautských středisek Český lev“ v Chomutově, „Hraničář“ v Jirkově, dále Podkrušnohorskému zooparku Chomutov za kočár na náměstí a také Severočeským dolům a.s. za finanční podporu akce.