Čápova mše Modré Pastelky 2002

Pohled na mši, konanou u rybníčku ve Frančině Huti. Čáp slouží mši z kamene uprostřed, děti jsou rozestoupeny na hrázi.. V následujícím textu si můžete přečíst plné znění jedné z variant mší Modré Pastelky tak, jak ji sepsal její autor Čáp v roce 2002. Text se nalezl v hromadě sparého papíru, určenému k likvidaci. Textů existovalo několik verzí, protože Čáp mši tvořil stále znovu, neboť původní text nikdo nezaložil. A když založil, nenašel...

 

  Chvalme Modrou Pastelku
mí drazí modloslužebníci a modláři
buďte vděční Modré Pastelce, že nám dodává
sílu do života a víru v lepší budoucnost.

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

Ó Modrá Pastelko nevyšší, dej nám pečeni
tučnou denodenně a svlaž naše krky
mokem opojným a posilujícím.

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

A nyní přišel náš čas,
čas, kdy můžeme modré pastelce splatit vše,
co jí dlužíme, očistit se od svých hříchů,
a dosáhnout odpuštění,
potažmo nekonečného indiga.

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

Modrá Pastelka vyhlásila svatou válku.
Svatou válku proti těm ohavným, zlým, zlomyslným,
nechutným, odporným a špínu latrinální
šířícím tvorům – mouchám.

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

Tito pekelní, ba přímo infernální tvorové
nezaslouží nic než smrt a nekonečné zatracení.
Proto je spalme modrým očistným plamenem.

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

Spalme tu špínu kacířskou, lakotnou a mamonáře,
krkouny a škrty, zloděje a bezbožníky,
a hlavně mouchy!

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

Dále jest vůlí Modré Pastelky, aby Lama byla oslavována,
protože jest inkarnací Modré Pastelky
na této hroudě hlíny, kterou ve své bezbřehé pýše
říkáte Země.

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

Lama jakožto vzor vší počestnosti
ve svém majestátu musí být chválena,
uctívána a musí jí být jednou týdně
skládány obětiny ve formě modrých květů.

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

Proto chvalme lamy a haňme a utloukejme mouchy.
Tak praví Modrá Pastelka mými ústy.

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

Autor: Boiler, vloženo: 29.11.2011