Historie střediska od roku 1990 - 7. kapitola: První skautský rok

Před prázdninami má 3. oddíl 33 dětí. Tábor jsme v tomto roce nepořádali – nebylo vybavení ani prostředky, jen Jack s částí 5. oddílu táboří týden kdesi u Boleboře. Nejsou ani kroje a tak nosíme, co se dá - většinou starší vojenské košile nebo bundokošile, šátky jsme ušili z prostěradel a obarvili, domovenky a čísla oddílu maluji doma rewelkami na roletovinu.
Myšák v tomto směru vynalezl zlepšovák – nášivky lepí na košili chemoprénem. Perfektně to drželo, takže jsem to začal dělat také. Později se tahle metoda vylepšila tak, že jsme pomocí ní „šili“ košile – nastříhaly se kapsy, nárameníky a nalepily na patričná místa. Pokud jsme vykonali zkoušku „trhem“, dopadlo to tak, že povolila látka kolem, ale spoj držel! Turbánky vyrábíme z řemenu k šicímu stroji, které Chozé pracně rozřezával po délce na dvě poloviny.
Ono tehdy vyjít v kroji a plné výstroji na ulici bylo docela zajímavé – lidé doslova čuměli. Většinou vůbec nevěděli, co jsme zač, takže bylo lze vyslechnout „co to je – to má být hasič?“ apod. Inu totalitní respekt k uniformám.
V září máme stále v oddíle 33 dětí, přibývají 2 noví vedoucí - Jirka Trejbal – Čert a Jirka Alexandr – Pedro – ten u nás ale dlouho nevydržel. Definitivně rozdělujeme smečku na tři šestky, které mají dokonce i názvy: červená jsou Svišti, vede jí Čert, rádcem je Vuk, šestníkem Kamzík. Žlutá šestka jsou Kormoráni, vede jí Athos, rádcuje Rarášek, šestník je Áďa. Zelená má název Jeleni, jejím vedoucím je Chozé, rádcem Grizzly a šestníkem Septim. Máme i Mauglího – Pepu Šístka – Serpa. Já jako vůdce oddílu nemám stabilní družinu a pomáhám, kde je třeba.
22. září na slavnostním zahájení skautského roku dostáváme první klubovnu – je to maličká chata v areálu ODDM – ale byla krásná a stačila nám. Dělíme se o ní se skauty, dívčí oddíl má podobnou chatku v zahradě LŠU. Usnesením z 6.6.91 jsme dostali ještě darem od města další totožnou chatu v areálu 9. ZŠ Havlíčkova, byla však v tak špatném stavu, že jsme ji rozebrali se záměrem použít vytěžené díly na údržbu té naší.
V září má náš třetí oddíl první slibovou výpravu do Telšského údolí. Byla nádherná, však dodnes zdobí klubovnu Chozého pamětní destička „První slib po 20 letech“… Zajímavostí je, že u tohoto slibového ohně složil svůj skautský slib i br. Kid z Jirkova, který vzápětí nastoupil na vojnu.

Autor: Boiler, vloženo: 18.11.2013