Historie střediska od roku 1990 - 9. kapitola: Registrace v letech 1990 - 95

Ukázka zadní strany evidenčního listu okresu z roku 1991. Zde se počítala celková výše příspěvků a také kolik komu odvést. Zajímavá jsou razítka a podpis Borka Nováka z organizační rady.. Zajímavé je také bádání ve starých registracích - na základě dostupných dokumentů lze sledovat vývoj počtu členů a registračních poplatků již od roku 1990.

První registrace proběhla v dubnu 1990 a v rámci okresu byla uzavřena 26. dubna. K tomuto datu mělo naše středisko 2 chlapecké a 1 dívčí oddíl. Vlčat bylo 19, skautů 23 a děvčat 25 – zde je to ovšem souhrn světlušek i skautek, neboť tyto kategorie nebyly blíže specifikovány. Vše doplňuje OSJ -tedy oldskauti v počtu 8 lidí. Celkem mělo středisko 81 členů, činovníků u kluků bylo 12, u dívek 7.
Pro srovnání – Vejprty ve stejné době vykazovaly 30 členů, Klášterec 46, Jirkov 57 a Kadaň 92.
Nepovedlo se mi nalézt relevantní informace, kolik v roce 1990 činily členské příspěvky – je docela možné, že v tomto roce nebyly vůbec vybírány.

V roce 1991 již máme hmatatelný důkaz o platbě příspěvků. Oproti dnešku se samozřejmě jednalo o směšnou částku – děti platily 20.- Kčs, pracující dospělí 60.- Kčs, studenti, důchodci a ženy v domácnosti 30.- Kčs (nezaměstnaní v té době ještě nebyli uváděni – a možná ještě ani nebyli). Z toho zůstávalo středisku 12.- Kčs (za dospělého 40 nebo 20), okresu a ústředí po 4 korunách (za dospělého 10 nebo 5 Kčs). Tehdy navíc existovala ještě tzv. doregistrace – tedy přistoupení do Junáka během druhé půle roku a poplatek byl poloviční.
Středisko tehdy odvedlo okresu 2.610.- Kčs – (letos to bylo 33.901.- Kč); okres na ústředí převedl částku 1.818.- Kčs (letos 67.601.- Kč).
Počet oddílů zůstal nezměněn, ovšem počet dětí vzrostl – vlčat bylo 29, skautů také 29, 2 roveři, 5 světlušek a 22 skautek. K tomu 18 činovníků, z nich 9 v klubu OS. Celkem úctyhodných 105 lidí. Vejprty 48, Klášterec 72, Jirkov 52 a Kadaň 93.

Rok 1992 kupodivu nepřinesl zvýšení registrací a poplatky jsou stejné jako v předchozím roce. Zato obsazení funkcí v registračním listu je podstatně jiné – šéfem okresu je Mýval, jako člen ORJ se poprvé objevuje Myšák – ten se stal současně i novým šéfem chomutovského střediska, na postu organizačního zpravodaje se poprvé objevil Knírač. A já coby jmenovaný hospodář ORJ.
Počet oddílů se zvýšil o jeden – Jack totiž na předchozím táboře založil 1. chlapecký oddíl – rovery, čítající 13 členů. Vlčata mají 19 členů, skauti ve dvou oddílech (3. a 5. chlapeckém) dohromady 31 dětí. Světlušek bylo 6 a skautek 8.
Jen pro zajímavost – v této době byly ve středisku dva 1. oddíly – chlapecký a dívčí!
Pro pochybovače a kritiky malá odbočka – povšimněte si, že už v roce 92 měl 3. oddíl družinu skautů a jmenovali se Kormoráni. Není tedy pravdou, že Trojka byla vždy jen pro vlčata...
Činovníků máme stále 18, z toho 10 je členy klubu OS. Celkový počet členů střediska je 95 (Vejprty 52, Klášterec 59, Jirkov 75 a Kadaň zvítězila se 105 členy).
Do tohoto roku zpracovával registraci tehdejší hospodář Václav Houda – Čmelák – nesmírně empatický a šarmantní starší pán, který se však v roce 92 – patrně v souvislosti s radikální změnou vedení okresu své funkce vzdává a na tohle místo jmenovali mně.

Na evidenčním listu okresu za rok 1993 již vidím svůj rukopis (o elektronické verzi registrace ještě nebylo ponětí). Termín byl stejně jako v předchozích letech jarní a dochází už k nárůstu registračního poplatku – za mladé 30.- (už) Kč, dospělí dávali stovku a studenti polovic. Středisku z toho zůstávalo 18.- Kč (za dospělého ale 60 či 30), ORJ a ústředí dostaly po šesti korunách (za dospělého 20 nebo 10 Kč).
V tomhle roce máme zdokumentován i první případ použití výpočetní techniky v registraci - byť jen k napsání zprávy – na sálovém počítači M-4031 v Tušimicích.
Je patrný určitý úbytek členské základny – celkem jsme měli 83 lidí. Vlčat bylo jen 11, což bylo ale způsobeno jejich „zestárnutím“ a přechodem ke skautům v rámci 3. oddílu. Skautů v obou oddílech bylo 24, přičemž do 5. oddílu musíme připočíst ještě 8 roverů, kteří po jepičím životě vlastního 1. oddílu přešli kmenově k pětce. Světlušek bylo 9, skautek 12 a dospělých bylo celkem 19.
Vejprty v té době čítaly 40 členů, Klášterec 56, Jirkov 76 a Kadaň 84.

Rok 1994 ponechal poplatky na stejné výši, nebyly ani žádné novinky ve složení ORJ i vůdců středisek. Celkový počet lidí ve středisku byl sice stejný – 83, došlo ale ke změně skladby dětí v oddílech. Vlčat bylo 18, skautů, kteří opět patřili jen do 5. oddílu, bylo 17 – k nim připočtěme ještě 6 roverů. Světlušek 12 a skautek 16. K tomu 14 dospělých.

Posledním sledovaným rokem této kapitoly je rok 1995. Vyznačuje se dvěma zvýšeními – tím výraznějším je zvýšení registračních poplatků, tím méně výrazným zvýšení členské základny střediska – dosáhli jsme 126 členů!
Poplatky za registraci vyskočily rapidně nahoru – mladší členové platili 100.- Kč (pro středisko 38, ORJ 12 a ústředí 50), dospělí 150 Kč (středisko 75, ORJ 25 a ústředí 50). Studenti a důchodci polovic, ale částka 50.- Kč odvodu byla zachována u všech skupin. Za celý okres se nahoru odvádělo 16.150.- Kč.
Členská základna byla povzbudivější – vlčata 25, skauti 24, 4 roveři, 18 světlušek, 24 skautek – a poprvé 6 rangers! (tato kategorie vznikla v roce 1994). Činovníků bylo 21. Pro úplnost ale dodejme, že k 1.1.95 zaniklo vejprtské středisko a zbytek jeho členů byl registrován pod Chomutovem.
Ve vedení okresu se objevují některá nová jména – výchovnými zpravodaji se stali Joši a Paik – oba z Chomutova.
Zbývající střediska měla v tomto roce s výjimkou Kadaně spíše pokles – Klášterec 51, Jirkov 54 a Kadaň 92.

Text obsahuje přílohu: reg_2.pdf, klinutím zobrazte.

Autor: Boiler, vloženo: 19.11.2013