5. chlapecký oddíl - Modrá pastelka

Současnost oddílu

znak 5. oddíluHlavní ideou skautského hnutí a tudíž i našeho oddílu je mravní, intelektuální, společenský a tělesný rozvoj osobnosti dětí a mládeže, tak aby byli dobře připraveni pro budoucí život.
Náš oddíl je zaměřen na chlapce ve věku 11 až 15 let. Scházíme se 1 x týdně na pravidelných schůzkách, které máme vždy ve středu od 17:00 do 19:00 v našich klubovnách. Na těchto schůzkách se věnujeme tradičním skautským dovednostem jako jsou například uzlování, lasování, táboření, zdravověda, práce s mapou a buzolou, poznávání živé a neživé přírody plnění skautských odborností a dalším, nebo hrajme různé pohybové, logické, deskové aj. hry.
Rovněž pořádáme, nebo se účastníme různých i vícedenních víkendových akcí jejichž náplní jsou zejména výpravy do přírody a táboření, noční výsadky, dovedností závody a dále také akce pro veřejnost jako například již tradiční úklid Bezručova údolí nebo rozvoz Betlémského světla v době Vánoc.
Dobrý obrázek o činnosti vašeho oddílu si uděláte po přečtení naší oddílové kroniky.
Vyvrcholením každého skautského roku je čtrnáctidenní letní podsadový tábor v CHKO Český les, který každoročně pořádá naše středisko. Dále se věnujeme několikrát do roka dalším zájmovým aktivitám jako jsou airsoft, geocaching a sportovnímu vyžití (fotbal, florbal, plavání, lakros), kterými náš „základní program“ obohacujeme.

V současné době máme volnou kapacitu, a proto nabíráme nové členy ve věku od 11 let. Pokud byste měli zájem vstoupit do našeho oddílu neváhejte nás kontaktovat (všechny kontaktní údaje na vedení oddílu jsou uvedeny níže), nebo se rovnou přijďte podívat na naše středeční schůzky. Rádi Vás přivítáme.

Oddíl má vlastní webové stránky - http://modrapastelka.skauting.cz
 

Stručně z historie

Pátý oddíl byl obnoven v roce 1990 jako pokračovatel oddílu stejného čísla a zaměření z roku 1970 a prvoplánově byl zamýšlen jako skautský. Prvním vedoucím byl jmenován Karel Müller, ale protože se stal vzápětí ředitelem banky, musel vedení oddílu opustit a na jeho místo přešel jeden z vedoucích družin 3. oddílu – Václav Kabeláč – Jack. Pomáhali mu Myšák, Paik a Budla. V témže o prázdninách roce si oddíl dokonce individálně zorganizoval jakýsi týdenní minitábor v blízkém okolí. O rok později na táboře v Teplé Jack vyčleňuje starší kluky a vytváří z nich roverskou družinu – tehdy značně kritizovanou pro jejich vyvyšování nad ostatními. Po návratu z tábora tuto družinu povyšuje na oddíl a tak na krátkou dobu v Chomutově vzniká éra 1. chlapeckého oddílu, který sdružoval ale jen rovery. Vedení 5. oddílu přebírá Milan Kubričan – Myšák a ten díky němu vstupuje do svého nejslavnějšího období.
Roverský 1. oddíl ale existoval jen do února 1992 – tehdy totiž proběhly ve středisku první volby a nezůstal kámen na kameni. Na Jacka, do té doby se pyšnícího véčky zástupce střediskového vůdce, nezbylo nic. Psychicky to neunesl – při této příležitosti došlo k legendárnímu trhání véček – a z hnutí odešel. Tím zanikl první chlapecký a byl jako roverská družina přičleněn k Myšákovu 5. oddílu.
Myšák v roce 1995 odchází do Unproforu a vedení oddílu zanechává.Jeho nástupce se na dva roky stává Kvído. Oddíl sice existuje dále, ale víceméně jen přežívá. Jedinou naprosto skvělou akcí je v roce 1997 Myšákem organizovasná účast na Fénixu v Praze, kde pětka bez konkurence excelovala. V roce 1998 se Myšák vrací zpět k oddílu. Na lepší časy se zablýská roku 2001, kdy se jeho vedení dobrovolně a pod heslem „vy jste vedli nás – my povedeme ty mladší“ (více než chvályhodné !) ujímá Septim. Nicméně ani to netrvalo věčně.
V letech 1994 - 95 funguje v odíle i družina vlčat - černá šestka, vedená Boilerem.
Posledních několik roků má již oddíl stálé vedoucí – Mravence a Símu (to je v našich podmínkách také poměrně neobvyklá anomálie, aby dívka vedla chlapecký oddíl), práce i členská základna se stabilizovala. Oddíl je sice zatím nejmenší ve středisku, ale existuje a dobře funguje.
 

Družiny a schůzky

Jeleni

znak družiny JeleniVěková kategorie:  skauti
(chlapci ve věku od cca 11 let, horní hranice není omezena)

Den schůzky:  středa

začátek je v 17:00,  schůzky končí v 19:00

Vedoucí družiny:   Jiří Pelc - Al-Mara

 
 

žlutá šestka

Věková kategorie:  vlčata
(chlapci ve věku od 6 do 11 let, mohou k nim patřit i předškoláci, horní hranice přechodu mezi skauty se pohybuje mezi 10 - 11 lety)

Den schůzky:  středa

začátek je v 16:00,  schůzky končí v 18:00

Vedoucí družiny:   Petr Silberhorn - Zkoumák

 
 

R+R

Věková kategorie:  roveři + rangers
(mládež od 15 do 26 let, kluci idívky společně)

Den schůzky:  středa

začátek je v 17:00,  schůzky končí v 19:00

Vedoucí družiny:   Antonín Bluma - Cvrček

 
 

Vedení oddílu

vůdce/vedoucí družiny

foto MravenecIng. Martin Šultys - Mravenec

Husova 68, 430 03 Chomutov

Telefon: 724 587 527

e-mail: martinsultys(@)seznam.cz
              skauti.chomutov(@)seznam.cz

 

vůdce/vedoucí družiny

foto Cvrček Antonín Bluma - Cvrček

Lipová 58, Spořice

Telefon: 725 075 749

e-mail: antonin.bluma(@)gmail.com

 

vůdce/vedoucí družiny

foto Al-Mara Jiří Pelc - Al-Mara

Školní 3635, 430 01 Chomutov

e-mail: jirik.pelc1998(@)gmail.com