Skauti na Chomutovských slavnostech

Pohled na hangár s výstavou fografií. Před ním pózuje Kail.Po loňské premiéře se letos naše skautské středisko opět účastnilo na základě objednávky magistrátu města Chomutovských slavností.

Dostali jsme přidělený prostor v městském parku poblíž hudebního pavilonu a na něm jsme se celou sobotu 27.4. i neděli 28.4. prezentovali. Na trávníku mezi stromy jsme postavili pět skautských podsadových stanů – dva z nich sloužily jako sklad, zbývající tři byly přístupné a ukazovaly příchozím dětem, jak se na táboře bydlí. Minitábor byl doplněn bílým stanem – hangárem, v němž mohli návštěvníci řadu fotografií z posledních let naší činnosti.
Před stany byl situován start, kde každý zájemce dostal průvodku, za stany se pak vešlo celkem osm stanovišť s jednotlivými disciplínami, které si děti postupně procházely a na nichž plnily různé úkoly. Za splnění každého dostaly razítko do průvodky, až byla průvodka plná, šlo se zpět na start pro diplom a odměnu – tou byla mimo sladkostí placka s logem našeho skautského střediska „Český lev“.
A jaké se plnily úkoly? Všechny byly trošku jiné, než to obvykle na dětských soutěžích bývá: na uzlování zavázat aspoň jeden správný uzlík, na hmatovce poslepu poznat, co je ukryto v pytli; po sluchu rozpoznat, co ukrývá obal od kindervajíčka když s ním zatřepeme u ucha, oblíbená skautská disciplína je zatloukání hřebíků (a že to dalo hodně práce!). Střelba lukem na terč lákala i ty starší až dospělé. Také přelezení přes vodorovně nataženou pavoučí síť bylo zábavné, provazochodectví po slackline patřilo k těm náročnějším.
U všech úkolů asistovaly, pomáhaly a vysvětlovaly také děti – skauti, skautky, vlčata a světlušky, dospělí na ně jen dohlíželi nebo zajišťovali bezpečnost.
V sobotu se o chod tábora staralo 45 skautů ve věku od 8 do 61 let, v neděli jich bylo 37. Přestože byla velká zima, zájem o náš tábor byl nečekaně velký – úkoly u nás plnilo v průběhu obou dnů 600 dětí.
Akce měla určitě velký úspěch a můžeme klidně říct, že byla pro nás skauty přínosnější než dřívější bambiriády.

 

Autor: Boiler