Skautské středisko "Český lev" Chomutov

Kýčovitě krásný tábor 5. oddílu v Pocinovicích
Naše středisko obnovilo činnost takřka po 20 letech hned v lednu 1990. U jeho znovuzrození stála řada z těch, kteří museli v roce 1970 potupně svou činnost ukončit a veškerý majetek včetně nově postavené chaty - klubovny předat pionýrům - tedy přesněji řečeno tehdejší Pionýrské organizaci SSM.
Azyl nám tehdy poskytla ředitelka Domu pionýrů a mládeže (předchůdce DDM - domečku) paní Tichá, hospodáři ORJ Vašku Houdovi - Čmelákovi se nějakým způsobem podařilo přes "dobu temna" uchovat jisté finanční prostředky, takže jsme měli i z čeho nakupovat, protože majetek nám žádný nikdo nevrátil...
K činovníkům z let sedmdesátých se přidalo několik mladších a nových - a už to začalo nabírat obrátky. Pravda, nebyly ani kroje, ani šátky. Chodilo se v čem se dalo - staré vojenské košile a bundokošile se pošily domovenkami ručně vyrobenými, někdo občas našel na půdě starou skautskou - ale do té už se zpravidla neoblékl. Šátky jsme šili z prostěradel a barvili je na hnědo nebo na žluto...
Zájem dětí byl značný a v dubnu už naplno jely tři oddíly.
Nehynoucí dík za tenhle rozjezd patří hlavně Jirkovi Kotkovi - Tajfunovi a Jindře Kukučové - Jiskře.
Českého lva jsme tehdy ještě v názvu neměli, ten se objevil až někdy v roce 1992 - mělo to být ryze české pojmenování ve zdejším sudetském kraji...
 

Kdo jsme?

Západ slunce nad naším druhým táborem v Hroznějovicích. Nikdo by nevěřil, že kousek vlevo se tyčí rozestavěné věže temelínské elektrárny
Středisko Český lev je základní organizační jednotka s delegovanou právní subjektivitou.

V jeho čele stojí statutární zástupce - vůdce střediska.

Středisko je řízeno střediskovou radou, která se zčásti skládá z členů přímo do ní volených, zčásti z vůdců jednotlivých oddílů. Volby do střediskové rady se konají každé 3 roky.

Nadřízenou jednotkou je Okresní rada Junáka v Chomutově, podřízenými jednotkami jsou jednotlivé oddíly.

 

Identifikace jednotky

Táborové ohniště
Název jednotky: Junák - český skaut, středisko Český lev Chomutov, z.s.
Organizační číslo: 422.01
Adresa: Havlíčkova 3675, 430 03 Chomutov
IČ: 46787721

Středisko má zřízen transparentní účet u Fio banky, číslo účtu: 2400959180/2010
(protože náš účet je transparentní a nemáme se s čím skrývat, je možné kliknutím na číslo účtu si jej zobrazit a podívat se naše příjmy i výdaje)

Statutární zástupce:  Ing. Jiří Gärtner

Uvedená organizační jednotka je pobočným spolkem spolku Junák - český skaut, z.s. (Senovážné náměstí 977/24, Praha 1, 110 00, IČ: 00409430) zapsaného v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 659. Jako pobočný spolek ve smyslu § 228 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je od svého vzniku právnickou osobou se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími ze stanov hlavního spolku a výše uvedených právních předpisů.

Spojení na vedení střediska naleznete v sekci kontaktů.