Celostřediskové bodování

Tak přibližně vypadá bodovací tabulka
Vážení rodiče,
V letošním skautském roce nebudeme vzhledem k vyhlášení nouzového stavu bodovat docházku za měsíc říjen. Osud střediskového bodování v dalších měsících záleží na opatřeních ke zvládnutí covidové pandemie a budeme o něm pravidelně informovat. Děkujeme za pochopení.

 1. Zavedení celostřediskového bodování (dále jen CSB) je podmíněno prudkým nárůstem členů střediska (v roce 2010 - 60 členů, nyní již přes 111) a jeho vazbou na letní tábor, který má omezenou kapacitu l ůžek a měli by se ho zúčastnit pouze aktivnější jedinci. Bylo tedy nutno vytvořit spravedlivý model hodnocení aktivity jednotlivců tak, aby na tábor jeli jen ti, kteří si to během roku zaslouží.
 2. Vedlejším podnětem byla pro vedení střediska možnost získat přehled o aktivitě jedinců, družin i oddílů.
 3. CSB musí mít souměřitelné parametry pro všechny věkové kategorie kluků i děvčat. Z toho důvodu se bude v CSB hodnotit výhradně docházka, a to na schůzky, výpravy a střediskové (i okresní) akce.
 4. Docházka bude každý měsíc vyhodnocována. Současně bude vyhodnocena aktivita družin a oddílů. Měsíce se budou v průběhu roku sčítat; po ukončení březnového bodování bude sestavena tabulka pořadí těch, kteří budou mít nárok jet na tábor, ostatní budou tzv. „pod čarou“.
 5. Úspěšné umístění v této tabulce pořadí však neznamená automaticky účast na táboře, je pouze podmínkou nutnou k této účasti, nikoliv postačující.
 6. Nutnou podmínkou je tedy úspěšné umístění a zároveň dosažení aspoň 50% počtu bodů vítězného jedince v březnovém bodování, u lichých čísel se zaokrouhluje dolů.
 7. Zařazení na tábor na základě bodování není možné nahradit žádným způsobem – např. jednorázovou brigádou.
 8. Rozhodující slovo, zda dítě na tábor pojede či nikoliv, má individuálně vždy vedoucí družiny (vedoucí oddílu), a to i v případě, že výsledky bodování říkají něco jiného. Příkladem je dlouhodobá nepřítomnost z důvodu těžšího onemocnění, nebo naopak těžké kázeňské prohřešky při dobré účasti.
 9. Na tábor může jet nejvýše 52 dětí – zbylá místa jsou pro dospělé činovníky a personál. Vedení střediska má právo v průběhu roku počet míst pro děti v závislosti na okolnostech měnit.
 10. Po uzavření březnového bodování budou e-mailem informováni rodiče všech, kteří se tábora mohou účastnit. Pokud nebudou do termínu uvedeného v mailu reagovat a účast na táboře nepotvrdí, bude jejich místo nabídnuto dalším v pořadí. Středisko nenese odpovědnost za situaci, kdy si rodiče e-mail nepřečtou a ani se jinak neinformují o tom zda jejich syn/dcera na tábor může jet.
 11. Pokud budou rodiče vědět již v okamžiku zveřejnění tabulky pořadí, či zjistí kdykoliv později, že jejich dítě z nejrůznějších důvodů na tábor nepojede (ačkoliv má nárok), ať to oznámí e-mailovou adresu tabor(@)junak-chomutov.cz; celé pořadí se posune nahoru a na poslední „nárokové“ místo se posune první dítě „pod čarou“. Podmínkou posunu na „nárokové“ místo je ovšem dosažení 50% počtu bodů vítězného jedince v daném měsíci (tedy nejen v březnu, ale i dubnu, květnu a červnu), dojde-li k posunu v této době.
 12. Nejlepší jedinci v bodování obdrží na ukončení skautského roku malou odměnu.
 13. Oddíly a družiny si mohou na základě CSB sestavovat vlastní pořadí.
 14. Veškeré bodování se bude odehrávat elektronickou formou na Google dokumentech, kde bude mít každá družina svou vlastní tabulku. Do té tabulky má přístup vedoucí družiny a jemu nadřízený vedoucí oddílu. V případě, že schůzku povede činovník nemající přístup k dané tabulce, zapíše účast na papír a předá jej vedoucímu družiny.
 15. Každé měsíční vyhodnocení je zveřejněno na střediskovém webu; stejně tak je možné nahlížet do bodovacích tabulek.
 16. Každý vedoucí, který schůzku/akci s družinou vede, je povinen zapsat účast nejpozději do 1. dne následujícího měsíce.
 17. Pro zachování podmínek souměřitelnosti musí každý oddíl každý měsíc mít počet schůzek daný počtem kalendářních týdnů (resp počtem sloupců v bodovací tabulce); disproporce dané začátkem/koncem měsíce se budou řešit průměrem.
 18. Každý oddíl musí mít každý měsíc aspoň 1 výpravu. Bude-li jich víc, bude se stejně počítat jen 1. U schůzek se bude odlišovat omluvená a neomluvená neúčast (přičemž omluvená bude hodnocena lépe), u výprav a dalších akcí se omluva nerozlišuje – neúčast je vždy neúčast. Důvodem je, že tyto akce jsou nejvýše jednou za měsíc a jsou dostatečně dopředu avizovány.
 19. Odpadne-li schůzka některé družině z důvodů státního svátku nebo školních prázdnin trvajících jen část týdne, zapíše vedoucí všem členům družiny plnohodnotnou účast.
 20. Nemůže-li vedoucí z vážných důvodů (nemoc, pracovní vytížení) vést schůzku a nepodaří-li se sehnat náhradního činovníka, zapíše se všem členům družiny plnohodnotná účast.
 21. Dítě, které vstoupí do střediska v průběhu roku, bude bodováno od měsíce následujícího po vstupu; aby se mohlo účastnit celoročního bodování spravedlivě, za všechny předchozí měsíce obdrží průměr družiny.
 22. Dítě, které vstoupí do střediska 1.ledna a později, nemá již nárok se tábora zúčastnit (i přes případné dobré umístění v CSB. Důvodem je špatná zkušenost z minulosti.
 23. Vedení střediska je oprávněno v průběhu roku podmínky bodování upravovat a měnit.
 

Vyhodnocená bodování

Na tomto místě jsou všechna zpracovaná bodování. Je to pořadí ve středisku od počátku roku (zeleně podbarvení jedinci by měli nárok na tábor), a pořadí ve středisku za daný měsíc. Tato tabulka je jen orientační. Dále je zde pořadí jednotlivých oddílů i družin - opět od počátku roku a za běžný měsíc. Kliknutím na odkaz si vyhodnocení zobrazíte v pdf formátu.

 

Bodování za měsíc 3/2020: vysledky_stredisko_2020_03.pdf

Bodování za měsíc 2/2020: vysledky_stredisko_2020_02.pdf

Bodování za měsíc 1/2020: vysledky_stredisko_2020_01.pdf

Bodování za měsíc 12/2019: vysledky_stredisko_2019_12.pdf

Bodování za měsíc 11/2019: vysledky_stredisko_2019_11.pdf

Bodování za měsíc 10/2019: vysledky_stredisko_2019_10.pdf

Bodování za měsíc 4/2019: vysledky_stredisko_2019_04.pdf

Bodování za měsíc 3/2019: vysledky_stredisko_2019_03.pdf

Bodování za měsíc 2/2019: vysledky_stredisko_2019_02.pdf

Bodování za měsíc 1/2019: vysledky_stredisko_2019_01.pdf

Bodování za měsíc 12/2018: vysledky_stredisko_2018_12.pdf

Bodování za měsíc 11/2018: vysledky_stredisko_2018_11.pdf

Bodování za měsíc 10/2018: vysledky_stredisko_2018_10.pdf

Bodování za měsíc 3/2018: vysledky_stredisko_2018_03.pdf

Bodování za měsíc 2/2018: vysledky_stredisko_2018_02.pdf

Bodování za měsíc 1/2018: vysledky_stredisko_2018_01.pdf

Bodování za měsíc 12/2017: vysledky_stredisko_2017_12.pdf

Bodování za měsíc 11/2017: vysledky_stredisko_2017_11.pdf

Bodování za měsíc 10/2017: vysledky_stredisko_2017_10.pdf

Bodování za měsíc 4/2017: vysledky_stredisko_2017_04.pdf

Bodování za měsíc 3/2017: vysledky_stredisko_2017_03.pdf

Bodování za měsíc 2/2017: vysledky_stredisko_2017_02.pdf

Bodování za měsíc 1/2017: vysledky_stredisko_2017_01.pdf

Bodování za měsíc 12/2016: vysledky_stredisko_2016_12.pdf

Bodování za měsíc 11/2016: vysledky_stredisko_2016_11.pdf

Bodování za měsíc 10/2016: vysledky_stredisko_2016_10.pdf

Bodování za měsíc 3/2016: vysledky_stredisko_2016_03.pdf

Bodování za měsíc 2/2016: vysledky_stredisko_2016_02.pdf

Bodování za měsíc 1/2016: vysledky_stredisko_2016_01.pdf

Bodování za měsíc 12/2015: vysledky_stredisko_2015_12.pdf

Bodování za měsíc 11/2015: vysledky_stredisko_2015_11.pdf

Bodování za měsíc 10/2015: vysledky_stredisko_2015_10.pdf

Bodování za měsíc 3/2015: vysledky_stredisko_2015_03.pdf

Bodování za měsíc 2/2015: vysledky_stredisko_2015_02.pdf

Bodování za měsíc 1/2015: vysledky_stredisko_2015_01.pdf

Bodování za měsíc 6/2014: vysledky_stredisko_2014_06.pdf

Bodování za měsíc 4/2014: vysledky_stredisko_2014_04.pdf

Bodování za měsíc 3/2014: vysledky_stredisko_2014_03.pdf

Bodování za měsíc 2/2014: vysledky_stredisko_2014_02.pdf

Bodování za měsíc 1/2014: vysledky_stredisko_2014_01.pdf

Bodování za měsíc 12/2013: vysledky_stredisko_2013_12.pdf

Bodování za měsíc 11/2013: vysledky_stredisko_2013_11.pdf

 

Bodovací tabulka

Určitě je zajímavé podívat se i do bodovací tabulky. Je to pro každou družinu zvlášť excelový sešit, každý list znamená jeden měsíc, který si musíte nahoře kliknutím vybrat (standardně se otevírá na říjnu).

A pro zajímavost - jak se vlastně boduje. Vedoucí zapisují písmenné kódy, na jejichž základě se generuje odpovídající počet bodů.

  Schůzky:
 • 3 body - U – účast plnohodná
 • 1 bod - O – neúčast omluvená předem (pozor - pravidla pro omlouvání mohou mít každá družina jiná - u vlčat a světlušek výhradně rodiči)
 • -2 body - N - neúčast neomluvená
  Výpravy (lhostejno zda jedno či vícedenní):
 • 7 bodů - U – účast plnohodnotná
 • 0 bodů - N – neúčast (omluvená i neomluvená)
  Akce střediska/okresu či vyšší:
 • 10 bodů - U – účast
 • 0 bodů - N – neúčast (omluvená i neomluvená)

Každý kód má centrálně v databázi přiděleno příslušné bodové ohodnocení, stanovené vedením střediska; hodnota je nejnižší u schůzek a stoupá po jednotlivých stupních. V průběhu roku může být jednorázově zvýšena za určité akce jejich bodová hodnota – např. u brigád.

Pokud si chcete stáhnout a vytisknout kompletní vnitřní předpis o pravidlech bodování, najdete jej zde.