Historie našich táborů

Tábor Teplá 1991

Kapitola 1. - Příprava
Takhle vypadaly naše první přihlášky na tábor. Septimovu jsme vybral proto, že tam má krásná razítka a že ho všichni známe.V roce 1990 jsme žádný tábor nepořádali – důvodem byla hlavně neexistence jakéhokoliv potřebného majetku – stany a nádobí jsme nakoupili až v závěru roku. Pouze Jack s pár kluky z 5. oddílu vzal staré stany a několik dnů tábořili někde u Boleboře, regulérní tábor to ale byl jen stěží.

Samozřejmě od počátku roku 1991 létají střediskem úvahy, kam jet na tábor. Dívčí kmen dokonce požaduje vlastní tábor – to se veliteli střediska však za podpory mladších činovnic naštěstí podaří zvrátit a je rozhodnuto, že tábor bude jen jeden, byť děvčata budou mít svůj program.

A teď kam jet? Kluci z cho...


Autor: Boiler, vloženo: 20.11.2013
 

Tábor Teplá 1991

Kapitola 2. - Začátek táborového života
Jeden z nástupů v Teplé. Takhle vždycky chodila vlajkosláva.Tábor začínal 15. července, končil 29. Oba dny byly pondělky – tehdy se totiž jezdilo od 1. července (bez ohledu na den v týdnu) a další běhy navazovaly na předchozí.
Tedy pondělí byl den odjezdu. Ráno kamarád Honza Müller přistavuje k chatce (naše klubovna) na Cihlandě svojí nablýskanou Avii. Nakládáme nákupy, věci táborníků, Boilerovo Babettu (výborně se osvědčila na malé nákupy a zejména při přípravě her), a pár prken, ze kterých Myšák stvořil jakési náznaky podsad. Boiler a Myšák nasedají do Avie a odjíždí se.

Jack tam jel už den předem, aby tábor přebral od habartováků. Athos od...


Autor: Boiler, vloženo: 10.12.2013
 

Jak jsme objevili Frančinu Huť

Ilustrační snímek tábora v roce 1995 zespodu z pěšinyV roce 1995 jsme zjistili, že nemáme kde tábořit. Pravda – mohli bychom stejně jako v roce 1993 jet na třetí turnus do Kryštofek, ale to se nám nikomu nechtělo. Je to možná podivné, ale nikoho z vedení střediska Kryštofky nenadchly – byla tam sice pitná voda, ale terén samá mulda, nebylo prakticky kam jít, časté rušivé návštěvy chasníků z vesnice a trvalé chladno dané inverzí od nedaleké přehrady – v srpnu byly střechy hangárů ojíněné a okna na autě jsme škrabali obden.

Pro úplnost je nutné dodat, že v roce 1994 se nekonal střediskový tábor – Myšák s 5. oddílem tábořil v Pocinovicích, Knír...


Autor: Boiler, vloženo: 07.11.2011
 

Skautský oddíl z Chomutova se utábořil ve Frančině Huti

Nevím, jak je to možné, ale fotografovi se v teepee podařilo zachytit snad ty nejpomaleji chodící i chápající z tehdejších táborníků. Vlevo Blesk, uprostřed nevím, vpravo Repelent.TÁBOR/Uctívaným patronem národa Krhútů je bůh potrubí a kanalizace Lomikel

FRANČINA HUŤ - Kdysi to bývala sklářská vesnice se zhruba 150 obyvateli. Po válce zpustla a dnes ji připomínají jen zarostlé ruiny, které skrývají mnohá nebezpečí. Pod rybníčkem, který kdysi Frančinu Huť zdobil, zbyla však pěkná loučka, na které se pravidelně každé léto usazují skauti ze střediska Český lev v Chomutově. Ruinám vesnice se sice vyhýbají, zato jsou pány celého okolí.

Louka zdarma
"Děláme vlastně tábory nejen pro skauty, ale také pro ostatní děti. Skautské...


Autor: Boiler, vloženo: 02.08.1999
 

Zápisky vůdce tábora 2002

Nástupům v roce 2002 velel vůdce tábora Boiler se svou zástupkyní WilmouV tomto roce učinil Boiler první (a zároveň poslední) pokus stručně zachytit do deníku zajímavosti z průběhu tábora. Dlužno podotknout, že mu to vydrželo jen pár dní. Nicméně poznámky se při reorganizaci pracovny našly a nebude na škodu připomenout si, jak to tam v roce 2002 probíhalo. Poznámky jsou psané jen heslovitě a pro autentičnost je ponechán i původní nespisovný „pravopis“...

 

    6.7.2002
  • příjezd busu v 16:30
  • T – 20° C, polojasno
  • ubytování v pohodě
  • Jestřáb nemá karimatku, půjčena Pípasovo
  • S+S, R+R - zahájení Zlatého údolí v teepe...


Autor: Boiler, vloženo: 29.11.2011
 

Čápova mše Modré Pastelky 2002

Pohled na mši, konanou u rybníčku ve Frančině Huti. Čáp slouží mši z kamene uprostřed, děti jsou rozestoupeny na hrázi.V následujícím textu si můžete přečíst plné znění jedné z variant mší Modré Pastelky tak, jak ji sepsal její autor Čáp v roce 2002. Text se nalezl v hromadě sparého papíru, určenému k likvidaci. Textů existovalo několik verzí, protože Čáp mši tvořil stále znovu, neboť původní text nikdo nezaložil. A když založil, nenašel...

 

  Chvalme Modrou Pastelku
mí drazí modloslužebníci a modláři
buďte vděční Modré Pastelce, že nám dodává
sílu do života a víru v lepší budoucnost.

“Smiluj se Modrá Pastelko!“

Ó Modrá Pastelko nevyšší, dej nám pečeni
t...


Autor: Boiler, vloženo: 29.11.2011