Kde nás najdete...

Od doby obnovení činnosti v roce 1990 jsme již pětkrát stěhovali. Začínali jsme v malé chatce v bývalém Domě a pionýrů a mládeže v Cihlářské ulici. Odtud jsme se stěhovali do jednoho z pavilónů tamtéž. Následovalo přestěhování do jiného pavilónu (neboť ten původní byl prodán). Pak jsme pár let fungovali v bývalé školce v Havlíčkově ulici. Po jejím prodeji taneční škole jsme se vrátili sice na Cihlářskou, ale vedle Úřadu práce. Protože i tento objekt byl prodán, jsme nyní v bývalé 9. základní škole - a opět v Havlíčkově ulici. Ale ani teď nebyl všemu konec - o prázdninách 2011 jsme se stěhovali sice jen v rámci téhož objektu, ale do nových prostor.
 

Klubovna

V současné době máme klubovny v pravé části objektu bývalé 9. ZŠ, nyní ZŠ Duhová cesta, a vchod do kluboven je z boku školy (ne hlavním vchodem). Stoupnete-li si čelem k hlavnímu vchodu, dejte se doprava a za prvním rohem doleva, tam uvidíte naše schodiště.

Používáme bývalou velkou fyzikální třídu, v které jsme zbudovali přepážku a vytvořili tak klubovnu pro 3. oddíl a zbylo ještě na kuchyňku. K fyzice náležel i kabinet - z toho je teď kancelář, v další místnosti máme sklad. Původní kabinet fyziky nyní slouží jako klubovna 5. oddílu. V roce 2014 jsme výměnou získali ještě chemickou laboratoř (z té je teď klubovna dívčího oddílu Trojlístek) s kabinetem. Ten jsme také přepažili - menší část byla připojena ke skladu, z větší vznikla klubovna Broučků, sloužící i vznikajícímu roverskému kmeni.

Nejbližší zastávka MHD je v Kostnické ulici hned vedle - jmenuje se "Kostnická - škola" a zastavují tam linky 1, 2 a 6.
V Havlíčkově ulici v úseku před školou je zákaz vjezdu, parkování je však možné v blízkém okolí.
Škola je trvale uzavřena a nedá se do ní vejít ani v průběhu schůzek. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte informace v sekci kontakty, případně spojení přímo na vedoucí družin, které najdete v sekci "naše oddíly". Tam také naleznete, v které dny a v jakém čase naše schůzky probíhají.

Adresa klubovny je:
Havlíčkova 3675, 430 03 Chomutov

 

Mapka

Pro snadnější orientaci vám pomůže mapka. Vchod do kluboven je označen šipkou.