Dokumenty rady

Ilustrační obrázekAni ve skautu se nevyhneme dokumentům a úřadováním s nimi. Je pravda, že obrázek vlevo je mírně zavádějící - většinu dokumentů již nemáme v deskách na papíře, ale elektronicky v cloudovém úložišti.

Tyto dokumenty vznikaly postupně během doby, tak jak bylo třeba koordinovat nebo sjednotit postupy v řadě našich činností. V drtivé většině nesou název "vnitřní předpis". Všechny zde uvedené dokumenty jsou závazné pro všechny členy střediska a odpovědní činovníci jsou povinni se jimi řídit.

Jsou rozděleny do několika tématických sekcí.

Dále se budeme věnovat podrobněji těmto sekcím - a protože nemáme co skrývat, může do nich nahlédnout každý...

 

Ekonomická sekce

Vnitřní předpis k hospodaření střediska - je bezesporu nejdůležitější předpis - stanovuje oprávnění, povinnosti a odpovědnost činovníků vztahující se k připojování podpisového záznamu nebo identifikačního záznamu zejména dle ustanovení § 33a odst. 9 zákona o účetnictví v platném znění, oběh účetních dokladů, toku hotovosti a další potřebná pravidla k hospodaření střediska.

Vnitřní předpis k proplácení vzdělávacích akcí upravuje možnosti a podmínky pro proplácení vzdělávacích akcí členům Junáka – českého skauta, střediska Český lev Chomutov, z.s. a vztahuje se na řádné členy střediska.

 

Sekce organizace akcí

Organizace pořádání skautských akcí - tento vnitřní předpis řeší pořádání skautských akcí v rámci střediska Český lev Chomutov obecně po organizační stránce.

Vnitřní předpis pro pořádání velkých a malých akcí - upravuje podle ustanovení Hospodářského řádu Junáka (bodu 6) pravidla pro pořádání akcí ve středisku Český lev Chomutov.

 

Sekce majetková

Půjčování turistických stanů - řeší systém zapůjčování stanů, platby půjčovného a případná penále.

Režim střediskového skladu - řeší oprávnění přístupu do skladu, půjčování movitých věcí a platby půjčovného.

Sekce bodování

Celostřediskové bodování - - stanovuje, jakým způsobem probíhá celostřediskové bodování.

Sekce úklidu

Řád kuchyňky - stanovuje pravidla vstupu a úklidu v kuchyňce

Úklid společných prostor - hovoří o frekvenci a rozsahu úklidu společných prostor

Pravidla úklidu 3. oddílu - dává rozsah úklidu v klubovně 3. oddílu.