Členské příspěvky (registrační poplatky)

Členským příspěvkům říkáme u skautů registrační poplatky, nebo zkráceně registrace.
Platí se na dobu běžného kalendářního roku - tj. od 1. ledna do 31. prosince. Ekonomické období tak nekoresponduje se skautským rokem, který je totožný s rokem školním.
Registrační poplatky musejí být zaplaceny každoročně do 31. ledna.
 

Z čeho se poplatek skládá...

Ilustrační obrázekJsou to vlastně čtyři části. První část je to, co po nás požaduje naše ústředí - a je v ní zahrnuto i předplatné skautských časopisů a poplatek za členský průkaz, který je od roku 2013 ve formě karty a lze jej využít i kněkterým slevám. Druhá část je odvod Krajské radě Junáka, třetí část připadne Okresní radě Junáka. Těmto prvním třem částem říkáme souhrnně odvody nahoru, nic z nich nemáme a musíme je každý leden nejpozději do 31.1. předat dál.
Teprve čtvrtá část registrace náleží středisku. Bývá to většinou něco kolem 50% celkově zaplacené částky a je nastavena tak, abychom v minimální variantě (tj. pokud se nám nepodaří sehnat peníze odjinud) byli schopni zaplatit nájemné i ostatní poplatky za klubovnu.

Platbu registrace můžete provést převodem na běžný účet střediska (jeho číslo najdete v sekci "kdo jsme"), nebo hotově vedoucímu na schůzce. Při platbě na účet zadejte jako variabilní symbol datum narození dítěte ve tvaru RRMMDD.

 

Výše poplatků pro rok 2023

Základní výše registračního poplatku pro rok 2023 byla stanovena na 850 Kč.

Podrobnější povídání o platbě a časopisech si můžete stáhnout (a vytisknout) zde.

Roční poplatek musí být zaplacen nejpozději do 31.1.2023.

Pro ty členy, kteří zaplatí v předstihu - tj. do 31.12. - máme bonus - slevu 50 Kč, takže zaplatíte jen 800 Kč.

Ovšem sklerotici, kteří zaplatí až v únoru - nebo možná i později - tj. po 31.1. - máme naopak malus - přirážku 50 Kč, takže zaplatíte celkem 900 Kč.
Zvýšení poplatku je zde proto, že částku odvodů nadřízeným složkám za Vás zaplatí středisko a nese tak samozřejmě riziko ztráty celé částky.

To byly poplatky za celý rok.

    V případě, že k nám někdo přijde v průběhu roku, platí se následovně:
  • nástup v průběhu ledna až března - platí se 850.- Kč
  • nástup od dubna do června - platí se 710.- Kč