Členské příspěvky (registrační poplatky)

Členským příspěvkům říkáme u skautů registrační poplatky, nebo zkráceně registrace.
Platí se na dobu běžného kalendářního roku - tj. od 1. ledna do 31. prosince. Ekonomické období tak nekoresponduje se skautským rokem, který je totožný s rokem školním.
Registrační poplatky musejí být zaplaceny každoročně do 31. ledna.
 

Z čeho se poplatek skládá...

Ilustrační obrázekJsou to vlastně čtyři části. První část je to, co po nás požaduje naše ústředí - a je v ní zahrnuto i předplatné skautských časopisů a poplatek za členský průkaz, který je od roku 2013 ve formě karty a lze jej využít i kněkterým slevám. Druhá část je odvod Krajské radě Junáka, třetí část připadne Okresní radě Junáka. Těmto prvním třem částem říkáme souhrnně odvody nahoru, nic z nich nemáme a musíme je každý leden nejpozději do 31.1. předat dál.
Teprve čtvrtá část registrace náleží středisku. Bývá to většinou něco kolem 50% celkově zaplacené částky a je nastavena tak, abychom v minimální variantě (tj. pokud se nám nepodaří sehnat peníze odjinud) byli schopni zaplatit nájemné i ostatní poplatky za klubovnu.

Platbu registrace můžete provést převodem na běžný účet střediska (jeho číslo najdete v sekci "kdo jsme"), nebo hotově vedoucímu na schůzce. Při platbě na účet zadejte jako variabilní symbol datum narození dítěte ve tvaru RRMMDD.