Středisková rada

Pouze ilustrační obrázek - ani náhodou to není naše rada...
Středisková rada je podle stanov nejvyšším řídícím orgánem střediska mezi dvěma volebními sněmy.
V čele rady stojí statutár - vůdce střediska, který je volen zároveň se svým zástupcem, ten v případě odchodu vůdce z funkce přebírá jeho pravomoci a je tak zajištěna kontinuita vedení.
Středisková rada se dále skládá z členů volených a členů jmenovaných. Mezi jmenované patří například hospodář, tajemník, organizační nebo výchovný zpravodaj (pokud je třeba je jmenovat).
Třetí kategorií v radě jsou tzv. členové z titulu své funkce - tj. vedoucí jednotlivých oddílů ve středisku. Právo hlasovat nemají jmenovaní členové.

Rada je volena vždy na období tří let, poslední volební sněm proběhl 3. září 2016.
V pravidelných intervalech (cca 6 - 8 týdnů nebo podle potřeby) je svoláváno jednání rady, kde se řeší nastalé problémy. Rozhodování je vždy společné formou hlasování a jeho výsledek je pak závazný pro všechny členy střediska.
Z každého jednání je pořizován zápis, který se pak stává veřejnou listinou.

 

Termíny jednání střediskové rady