Vedení chomutovského střediska

Znak našeho střediska - Český lev
V čele střediska stojí mezi sněmy statutární zástupci - vedoucí (vůdce) střediska a jeho zástupce.
Vedoucí střediska je statutárním orgánem našeho pobočného spolku a je oprávněn jednat vůči třetím osobám jménem uvedeného pobočného spolku ve všech záležitostech. Zástupce vedoucího střediska zastupuje vedoucího střediska v plném rozsahu.

Oba statutáři současně řídí střediskovou radu. Tato rada řídí chod střediska a rozhoduje o všech zásadních záležitostech v oblastech výchovné práce, organizace a hospodaření.

Rozdíl mezi titulem vedoucí a vůdce je pouze v kvalifikaci. Obecně je každý nazýván vedoucím, až složí tzv. vůdcovskou zkoušku, stává se vůdcem.

Oba statutáři jsou povinni mít složenou buď vůdcovskou, nebo manažerskou zkoušku. Pokud jí nemají, musejí jí absolvovat do 1 roka po ustavení do funkce.

Protože podobnou zkoušku musí za stejných podmínek absolvovat i vedoucí oddílu i družiny, můžeme směle prohlásit, že naši činovníci mají nejvyšší kvalifikaci ze všec¨h dětských a mládežnických organizací.

 

Další informace o vedení

    Vyberte si:
  • Zajímají-li vás další informace o střediskové radě, najdete je tady.
  • Chcete - li si zobrazit aktuální složení střediskové rady, klikněte sem.
  • Pokud chcete nahlédnout do zápisů ze střediskových rad, které jsou veřejnými listinami, nejdete je na tomto místě.
  • Nahlédnout do předpisů a dokumentů střediskové rady můžete na tomto na tomto odkazu.