Historie střediska

Tak vypadal plakát, který zval v lednu 1990 k obnově Junáka v ChomutověNa této podstránce se budeme zabývat výhradně historií chomutovského skautského střediska. Historii skautingu ve světového i českého se totiž věnuje takové množství článků na řadě jiných webů, že by na našich stránkách byl její popis víceméně redundantní. Zájemce o tuto problematiku rádi odkážeme na sekci historie na našem ústředí: http://verejnost.skaut.cz/skauting/o-skautingu/historie.

Popis naší chomutovské historie bude patrně nejvíce zaměřen na dobu od roku 1990 - to proto, že řada z nás tohle období ve skautu prožila. Ale blýská se na časy i v případě starších časů - Maky má zpracovanou bakalářskou práci na tohle téma a časem se začnou objevovat články i z období po II. světové válce a možná i dříve. Což je od ní průkopnický čin, Chomutov totiž patří mezi města s velkou migrací obyvatel, skauting tu nemá žádnou tradici a už v roce 1990 byl problém získat souvislejší informace o době mezi roky 1968-70, o poválečné éře nemluvě.

Sekci historie bude tvořit řada na sobě nezávislých článků, ktré budou zveřejněny tak, jak je jejich autoři dodají.

 

Skauting v Chomutově mezi léty 1989-93

Tenhle článek sepsal Boiler koncem roku 93 na žádost pana Ptáčka z nějaké komise pro mládež úřadu města. Vyznačuje se opatrnou formulací (aby se někoho nedotkl), nicméně údaje v něm odpovídají skutečnosti. Jedná se jen o stručný souhrn pro úřad, podrobnější popisy jednotlivých let jsou v přípravě.

Poděkování patří Mravencovi, který jej někde nalezl, naskenoval a poslal. Sám autor jej již nemá k dispozici.
Autor skenu sděluje, že kvalita není sice nic moc, ale přečíst se to dá...
Text článku je uveden níže, v příloze je oskenovaný originál ve formátu pdf. Jen pro zajímavost, text ...


Autor: Boiler, vloženo: 28.11.2011
 

Historie střediska od roku 1990

Kapitola 1. - Proč jsem to napsal
Při předělávání střediskového webu jsem zjistil, že mám mezery v paměti na určité události po roce 1989 a řekl jsem si, že by bylo třeba, abychom se my pamětníci (tj. de facto teď už jen já a Myšák) sešli a zkusili to zapsat, protože spousta věcí se vytrácí z hlavy a člověk zapomíná. První jeho reakce byla: „a už je to tady, někdo chce psát paměti...“. Nicméně jsme v hospůdce dali pár dat a historek na papír a vzájemně podpořili své unavené mozky. Nakonec nás doplnila ještě Wilma ohledně událostí v 1. oddíle kolem roku 2000.

Upozorňuji, že veškeré vyprávění dále je pouze odrazem mých vzpom...


Autor: Boiler, vloženo: 18.11.2013
 

Historie střediska od roku 1990

Kapitola 2. - Jak jsem se dostal ke skautingu
O tom, co obnáší skauting, jsem měl v dětství tušení víceméně mlhavé – vždyť se jednalo o škodlivou buržoazní oragizaci a jediná správná cesta byla být jiskrou nebo pionýrem. Přesto jsem tušil, že musí být něco lepšího, než mávat mávátky na 1 .máje – ve třetí třídě jsem dostal dvoudílnou knihu Tisíc malých dobrodružství od Miloš Zapletala. Moc mně zaujala a hned jsem začal mít touhu se podle ní řídit (netuše, že autor je starý skaut). O rok později jsem dostal Dva divochy od E. T. Setona – a bylo vymalováno. Spojení těchhle dvou knih (mých nejoblíbenějších) jsem vydedukoval, že mne pionýr nemů...

Autor: Boiler, vloženo: 18.11.2013
 

Historie střediska od roku 1990

Kapitola 3. - Jak to vlastně začalo?
Na svém pracovišti na tušimické dvojce jsem se začal na podzim 89 pídit po bývalých skautech – a ejhle: jedna kolegyně byla kdysi členkou, a co více – její táta býval významným činovníkem okresu (jednalo se o Rudu Šťáska – Zubra). Domluvil jsem s nimi, že až se začne Junák obnovovat, dají mi vědět.
A tak se stalo. Před Vánoci jsem držel v ruce cyklostylovaný leták, vyzývající všechny skauty z let 68 – 70, aby se 4.1.1990 sešli v 17:00 v armáďáku (tak jsme říkali Závodnímu klubu železničářů v Jiráskově ulici). Šel jsem tam pln očekávání i důvěry ve věci příští. Zarazilo mne množství lidí,...

Autor: Boiler, vloženo: 18.11.2013
 

Historie střediska od roku 1990

Kapitola 4. - Co jsme museli absolvovat a vytrpět
Ještě v lednu jsme dostali poštou pozvánku na rádcovský kurz, který jsme (vzhledem k tomu, že jsme z hlediska okresních činovníků „neprověření“) museli povinně absolvovat, aby nás mohli pustit k dětem. Drtivá většina z nás samozřejmě v letech 1970 – 1989 s dětmi pracovala – ať už v Pionýrské organizaci SSM (kam jsme museli přejít, pokud jsme chtěli vést), nebo v různých turistických či tábornických oddílech při KČT, TOM, TJ, u mladých hasičů a podobně. Samozřejmě – známým systémem pštrosa – když se jednalo o ideologii, byl hlava „v písku“, přestože papírově se vše vykazovalo ke spokojenosti vý...

Autor: Boiler, vloženo: 18.11.2013
 

Historie střediska od roku 1990

Kapitola 5. - Začátek práce s oddíly
Vůdce střediska (tehdy se nevím proč říkalo velitel) mezitím jmenoval vedení oddílů. Vedoucí prvního dívčího se stala Akula, u družin tam byly Joši, Michaela Zárubová a Topinka. Třetí oddíl byl plánován pro vlčata, pátý pro skauty. Toto rozdělení nemělo žádnou historickou tradici, dospělo se k němu z toho důvodu, že během rádcáku jsme se dohodli kdo k vlčatům a kdo ke skautům a začali jsme už na danou kategorii společně připravovat (jinak v minulosti měly oba oddíly jak vlčata, tak skauty). Vedením třetího oddílu byl jmenován Ivan Vrabec – Balů, jako vedoucí družin byli přiděleni Chozé, Athos,...

Autor: Boiler, vloženo: 18.11.2013
 

Historie střediska od roku 1990

Kapitola 6. - Slib
V květnu došlo k významné a pro nás památné události – stařešinové uznali, že jsme již dostatečně schopní a můžeme tedy složit slib. Já jsem sice slib měl z roku 1970, jenže z těch dob neexistoval žádný písemný záznam. A tak než bych se dohadoval jako někteří spolukolegové (z nichž někteří ten slib zcela určitě neměli, ale uhádali to) šel jsem skládat slib znovu.
Bylo to na Alšovce (nad Kláštercem) a z prostředí nám doslova běhal mráz po zádech. Dřevěná chata, nádherné ohniště, trubač s trubkou, krásná jarní noc. Sešli jsme se tam všichni, kteří „přežili“ rádcák plus asi všichni „staří“ či...

Autor: Boiler, vloženo: 18.11.2013
 

Historie střediska od roku 1990

Kapitola 7. - První skautský rok
Před prázdninami má 3. oddíl 33 dětí. Tábor jsme v tomto roce nepořádali – nebylo vybavení ani prostředky, jen Jack s částí 5. oddílu táboří týden kdesi u Boleboře. Nejsou ani kroje a tak nosíme, co se dá - většinou starší vojenské košile nebo bundokošile, šátky jsme ušili z prostěradel a obarvili, domovenky a čísla oddílu maluji doma rewelkami na roletovinu.
Myšák v tomto směru vynalezl zlepšovák – nášivky lepí na košili chemoprénem. Perfektně to drželo, takže jsem to začal dělat také. Později se tahle metoda vylepšila tak, že jsme pomocí ní „šili“ košile – nastříhaly se kapsy, nárameníky...

Autor: Boiler, vloženo: 18.11.2013
 

Historie střediska od roku 1990

Kapitola 8. - A už máme i majetek
Během podzimu začínáme pomalu shánět potřebný inventář. Jirka nám přinesl z vodárny vyřazené (ale funkční) přenosné vysílačky.
Byl to ten typ s dlouhou prutovou anténou na konci stočenou – stejné měli dříve příslušníci VB. Nosili jsme je rádi a hodně – zejména na výpravy. Když jsme s dětmi přecházeli silnici, zastavili jsme vztyčenou rukou auta – kdo by si troufl neuposlechnout pokynu chlapa v zeleném a s vysílačkou přes rameno... Inu – respekt k uniformám přežil z dob totality. Zejména bývalí soudruzi z NDR před námi měli respekt.
Hospodář okresu Vašek Houda – Čmelák nám předal část...

Autor: Boiler, vloženo: 18.11.2013
 

Historie střediska od roku 1990

Kapitola 9. - Registrace v letech 1990 - 95
Ukázka zadní strany evidenčního listu okresu z roku 1991. Zde se počítala celková výše příspěvků a také kolik komu odvést. Zajímavá jsou razítka a podpis Borka Nováka z organizační rady.Zajímavé je také bádání ve starých registracích - na základě dostupných dokumentů lze sledovat vývoj počtu členů a registračních poplatků již od roku 1990.

První registrace proběhla v dubnu 1990 a v rámci okresu byla uzavřena 26. dubna. K tomuto datu mělo naše středisko 2 chlapecké a 1 dívčí oddíl. Vlčat bylo 19, skautů 23 a děvčat 25 – zde je to ovšem souhrn světlušek i skautek, neboť tyto kategorie nebyly blíže specifikovány. Vše doplňuje OSJ -tedy oldskauti v počtu 8 lidí. Celkem mělo středisko 81 členů, činovníků u kluků bylo 12, u dívek 7.
Pro srovnání – Vejprty ve stejné době vy...


Autor: Boiler, vloženo: 19.11.2013