Kailovo skupina při vysazení. Kail je to černé vzadu....Typ:

Výsadek v roce 2019 proběhne na území okresů Louny, Rakovník a Karlovy Vary

Účastnický poplatek: 170 Kč                       Akce i pro rodiče

Scénář výsadku bude podobný jako každý rok - tři autobusy, Zelená smrt v terénu, nocleh na zemi v tělocvičně, čaj a ráno k snídani párek.

Přihlášky se budou přijímat od pondělí 23. září 2019. Přihlášky podává každý vedoucí za svou skupinu.
Ale pozor! Je velká změna v přihlašování i placení. Čtěte pozorně:

Po velmi negativních zkušenostech v roce 2018, kdy některé ze skupin buď vůbec nepřijely, nebo se účastnilo jen mizivé procento přihlášených, což už jen při objednání 4 autobusů vedlo ke značnému finančnímu propadu, dochází k radikální změně v přihlašování - i v platbě výsadku. Nově budou akceptovány jen bezhotovostní platby předem a bude se platit plná částka účastnického poplatku – nikoliv jen záloha.
Vracení poplatku bude nově možné jen v případě předložení lékařského potvrzení o nemoci účastníka a bude také prováděno bezhotovostně. Je tedy v zájmu vedoucího skupiny, aby si včas zajistil případného náhradníka.
Přihlašování bude dvoukolové – v první fázi se zašle e-mailem vyplněná přihláška. Ta bude považována za předběžnou. Teprve po zaplacení celé částky účastnického poplatku na účet bude přihláška závazná a bude potvrzena. Výjimky neexistují a platí to i pro skupiny z chomutovského střediska. O pořadí bude letos rozhodovat datum došlé platby, nikoliv přihlášky.
Platbu proveďte na účet 2400959180/2010, variabilní symbol 172019, do zprávy pro příjemce napište o kterou skupinu se jedná.
Po loňském nezdaru byl vytvořen black list skupin i vedoucích, kteří se velkou měrou zasloužili o loňskou nepříjemnou situaci. Black list nebude zveřejněn, nicméně pokud by se někdo zde zapsaný přihlásil, bude odmítnut.
Mrzí nás, že Vám tímto opatřením zkomplikujeme život, ale snažte se pochopit organizátory, kteří přípravě výsadku věnují dost sil i času a jsou rádi, když všechno klape, ale rozhodně se jim nelíbí, když akce je ve ztrátě. Byť to je dílem několika nezodpovědných jedinců.

 

Akce má vlastní webovou stránku: http://vysadek.junak-chomutov.cz

 

Zodpovědný organizátor: Zbyněk Nejezchleba - Boiler, tel. 777900813