Ukliďme Bezručák 2019

Před akcí...

Sraz účastníků u Povodí Ohře v roce 2018V sobotu 6. dubna 2019 se se v Bezručově údolí uskuteční v pořadí již jednadvacátý jarní úklid.

Sběr odpadků, starých pneumatik, plastových lahví a dalšího nepořádku, který se za celý rok v údolí nashromáždil, bude probíhat na rekreačně nejvytíženějším úseku údolí mezi správní budovou POH a restaurací I. mlýn v okolí cyklostezky, silnice a koryta říčky Chomutovky.

Všichni účastníci si nezapomenou vzít pracovní rukavice, boty, vhodné oblečení a samozřejmě chuť k práci a dobrou náladu.
Ostatní potřeby jako plastové pytle budou zajištěny.
Odměnou pro každého, kdo přiloží ruku k dílu, bude památeční lístek na tuto akci a vuřt opečený na ohni, tradičně na odpočívadle za druhým můstkem cyklostezky směrem od Chomutova.
Předpokládaný konec akce bude kolem 12:00.

Sraz účastníků v 9:00 u Povodí Ohře.